Prvá pomoc – Dusenie sa

MUDr. Zuzana Pitoňáková 2

Najčastejšou príčinou je vdýchnutie cudzieho predmetu či kúska potravy. Najmä malé deti si všetko, čo nájdu, vkladajú do úst. Riskantnou je i suchá, drobivá strava, malé tvrdé potraviny – oriešky, cukríky, ktoré pri vdýchnutí vyvolajú záchvaty kašľa, opuch a následné dusenie sa.

Možné príznaky

  • Náhly dusivý kašeľ bez nejakej inej príčiny.
  • Dieťa nie je schopné rozprávať ani dýchať a chytá sa za hrdlo.
  • Začervenanie v tvári, lapanie po dychu. Postupné modranie tváre a pier.

Čo robiť

  1. Vyberte z úst dieťaťa zvyšky potravy či iných predmetov a prikážte, aby zakašľalo. Prst dávajte do úst, len ak prekážku vidíte a nehrozí jej zatlačenie hlbšie do hrdla.
  2. Ak dieťa predmet nevykašle, odporúčajú sa tieto manévre:

Dieťa do 1 roka

a) Údery medzi lopatky. Položte si dieťa v polohe na brušku na svoje predlaktie, pričom hlava je uložená nižšie ako hrudník. Predlaktie si môžte podoprieť vlastným stehnom. Dlaňou druhej ruky udrite dieťa primeranou silou 5 krát medzi lopatky. Potom položte túto ruku na chrbátik dieťaťa a držiac ho medzi svojimi rukami ako „sendvič“  ho otočte (fixujúc hlavu a krk) tak, že leží na chrbátiku s hlavou dolu na vašom druhom predlaktí.

b) Údery na hrudnú kosť. Vo vyššieuvedenej polohe udrite dieťa 5 krát na hrudnú kosť ( na rovnaké miesto, kde sa robí vonkajšia masáž srdca (viď. OŽIVOVANIE). Na rozdiel od masáže majú byť údery silnejšie a pomalšie. 

Väčšie dieťa

a) Údery medzi lopatky podobne ako u malých detí 5 krát, ak je dieťa pri vedomí, v polohe postojačky.

b) Údery do brucha prudkým stlačením brucha asi v polovici vzdialenosti medzi pupkom a dolným koncom hrudnej kosti – HEIMLICHOV MANÉVER:

Zozadu obíjmite dieťa tak, že jednu ruku zovriete v päsť položíte na brucho dieťaťa a druhú ruku priložíte na tú prvú. Urobte 5 prudkých stlačení smerom šikmo dovnútra a hore. Ak je dieťa v bezvedomí, údery sa robia poležiačky.

Ďalší postup je ako u detí do 1 roka: Po 5-tich úderoch medzi lopatky a 5-tich úderoch na hrudnú kosť

  • skontrolujeme obsah ústnej dutiny,
  • odstránime viditeľné telesá,
  • skontrolujeme priechodnosť dýchacích ciest.

Ak nedošlo k zlepšeniu, cyklus úderov opakujeme, pokiaľ nie sú dýchacie cesty voľné a neobnoví sa dostatočné dýchanie.

3.   Ak dieťa nedýcha, dajte mu UMELÉ DÝCHANIE a okamžite privolajte rýchlu lekársku pomoc. 

Kontaktujte rýchlu zdravotnú pomoc, ak

Dieťa prestane dýchať !

Nemôžete mu uvoľniť dýchacie cesty!

Dieťa sa naďalej dusí aj po tom, čo ste cudzí predmet odstránili.

Základnou zásadou je najprv zachraňovať, až potom volať rýchlu zdravotnú pomoc, ideálne je neprestávať so zachraňovaním.

Myslite na prevenciu

1. Odstráňte šnúrky na oblečení v oblasti krku.

2. Strukoviny, cukríky a oriešky by mali byť odložené z dosahu dieťaťa.

3. Malému dieťaťu nedávajte na hranie drobné hračky, alebo hračky, ktoré obsahujú malé súčiastky.

4. Malému dieťaťu nedávajte jesť kusovitú surovú tvrdú zeleninu (mrkva, kaleráb…).

5. Nenechávajte malé dieťa nikdy bez dozoru.

Vytlačte si naše letáky

na »»»          PRVÁ POMOC DIEŤAŤU.

Upozornenie: Všetky informácie tu obsiahnuté slúžia len na vzdelávacie účely. Nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. S diagnostikou, liečbou a odborným poradenstvom sa obráťte na svojho detského lekára.

Ilustrácie: Tomáš Biganič

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

Pridaj komentár