Prvá pomoc – Dusenie sa

MUDr. Zuzana Pitoňáková 2

Najčastejšou príčinou je vdýchnutie cudzieho predmetu či kúska potravy. Najmä malé deti si všetko, čo nájdu, vkladajú do úst. Riskantnou je i suchá, drobivá strava,…

Prvá pomoc – Kliešť

MUDr. Zuzana Pitoňáková 3

Nájsť prisatého kliešťa, ktorý sa „drží ako kliešť“, nie je nič neobvyklé. Napriek tomu, že väčšinou nie je nutné lekárske ošetrenie, existujú viaceré situácie, kedy…

Prvá pomoc – Omrzliny

MUDr. Zuzana Pitoňáková 0

Vystavenie sa extrémnemu chladu môže spôsobiť omrzliny, čo je vážny stav a vyžaduje si okamžité ošetrenie. Príčinou je dlhodobé zúženie ciev v koži pri vystavení…

Prvá pomoc – Porezanie

MUDr. Zuzana Pitoňáková 2

Veľa rezných poranení môže byť bezpečne ošetrených doma. Veľké a hlbšie porezania alebo iné rany, ktoré neprestávajú krvácať, potrebujú lekárske ošetrenie. Žila, či tepna? Krvácanie z…