Prvá pomoc – Záchrana života

MUDr. Zuzana Pitoňáková 0

Môže sa stať, no nemusí… Ak však príde náhodou kritický moment, budeme pri svojich deťoch pravdepodobne my a nie vyškolení záchranári. Tí prídu o niekoľko minút. Avšak život častokrát závisí práve od tých prvých minút. Vedeli by ste v danom momente správne reagovať?

Úkony zachraňujúce život – najmä UMELÉ DÝCHANIE a VONKAJŠIA MASÁŽ SRDCA – je potrebné naučiť sa pod dozorom kvalifikovaného inštruktora, pretože nijaký opis slovami nenahradí praktické vedomosti a skúsenosti. Na Slovensku v súčasnosti certifikované kurzy prvej pomoci organizuje Slovenský Červený Kríž.

POSTUP pri záchrane života

 1. Zistite, či nie je dieťa v bezvedomí, či reaguje (viď. ZISŤOVANIE STAVU BEZVEDOMIA).  Zavolajte pomoc.
 2. Zistite, či dieťa dýcha. Spriechodnite dýchacie cesty.  (viď. ZISŤOVANIE, ČI DIEŤA DÝCHA)
 3. 5 vdychov (viď. UMELÉ DÝCHANIE)
 4. 30 stlačení hrudníka, 2 vdychy (viď. MASÁŽ SRDCA)

Ak nemáte pomoc, volajte záchranku 112, 155 až po 1 minúte oživovania a ďalej pokračujte v oživovaní.

_______________________________________________________________ 

1. ZISŤOVANIE STAVU BEZVEDOMIA

Chodidlá dieťaťa podráždite a dieťa oslovte menom. Sledujte, či zareaguje.

 • Ak nereaguje, je v bezvedomí. Okamžite zistite, či dýcha.
 • Ak zareaguje, zistite, aké má poranenia a ošetrite ich.

Okamžite volajte pohotovosťKedy a ako volať záchranku, keď vaše dieťa upadne do bezvedomia, aj kedy to bolo len na niekoľko sekúnd.

2. ZISŤOVANIE, ČI DIEŤA DÝCHA

 1. Dieťa položte na chrbát a postavte sa alebo si kľaknite vedľa neho.
 2. Urobte manéver na uvoľnenie dýchacích ciest: položte jednu ruku na čelo, jemne zatlačte, avšak súčasne s ukazovákom a prostredníkom druhej ruky zdvihnete bradu tak, aby sa pootvorili ústa dieťaťa. Hlava tak bude v miernom záklone, brada vysunutá, ústa pootvorené.
 3. Ucho si priložte k jeho ústam a nosu a pozerajte sa smerom k nohám.
 4. Použite svoje zmysly:
 • zrak: sledujte, či sa hrudník od dýchania nedvíha a neklesá,
 • sluch: počúvajte prúdenie vzduchu pri dýchaní,
 • hmat: na tvári cítite vydychovaný vzduch postihnutého.

A:  Ak nezistíte žiadne známky dýchania, dieťa obráťte na bok alebo si ho dolu bruchom položte na kolená. Jedným prstom mu prehmatajte vnútro úst, či mu niečo nebráni v dýchaní. Ak áno, odstráňte to, ale veľmi opatrne, aby ste mu to nevtlačili do hrdla. Opäť zistite, či nejaví známky dýchania.

B: Ak naďalej nejaví známky dýchania, okamžite začnite s umelým dýchaním.

C: Ak máte pochybnosti o normálnom dýchaní postihnutého dieťaťa, postupujte tak, akoby nedýchalo.

D: Ak dieťa dýcha, položte ho na bok do zotavovacej polohy a okamžite volajte rýchlu zdravotnú pomoc.

3. UMELÉ DÝCHANIE

 1. Dieťa leží na chrbte. Urobte manéver na uvoľnenie dýchacích ciest.
 2. Položte si ústa okolo úst a nosa dieťaťa – ak je dieťa malé, ak je dieťa väčšie, palec a ukazovák ruky, ktorú máte položenú na čele použite na stlačenie mäkkej časti nosa a ústa priložte k ústam dieťaťa. Súčasne sa normálne nadýchnite a urobte umelý vdych, pokračujte rýchlosťou každé 3 sekundy 1 vdych. Vaše ústa dostatočne utesnia pery postihnutého, aby vzduch mohol prúdiť do jeho pľúc. Po prvých piatich vdychoch skontrolujte či bije srdce.
 3. 4. VONKAJŠIA MASÁŽ SRDCA

  Miesto stlačenia

  dolná tretina hrudnej kosti (asi 1 prst nad dolným okrajom hrudnej kosti)

  Hĺbka stlačenia

  približne 1/3 hĺbky hrudníka

  Spôsob stlačenia

  2 prsty resp. dlaň jednej ruky resp. dlane oboch rúk (v závislosti od veľkosti dieťaťa)

  Pomer vdychov a stlačení 2:30

  (frekvencia stlačení 100/min.- necelé 2 stlačenia za 1 sekundu)

  Postup:

 • kľaknite si vedľa postihnutého dieťaťa,
 • položte spodok dlane na stred hrudníka dieťaťa,
 • spodok dlane druhej ruky priložte na chrbát prvej ruky,
 • prsty vrchnej ruky vpletiete pomedzi prsty spodnej ruky,
 • nakloňte sa nad hrudník a pevnými vystretými rukami ho začnite stláčať do hĺbky 2–5 cm (podľa veku dieťaťa),
 • po každom stlačení hrudník uvoľnite, avšak vystreté ruky zostanú položené na hrudi, aby nestratili kontakt s miestom stláčania,
 • frekvencia masáže je 100/min. – necelé 2 stlačenia za 1 sekundu,
 • doba stlačenia a uvoľnenia hrudníka by mala mať rovnaké časové trvanie.

Kombinujte nepriamu masáž srdca s umelým dýchaním:

 • po 30 stlačeniach hrudníka uvoľnite dýchacie cesty vyššie spomínaným manévrom,
 • normálne sa nadýchnite a urobte umelý vdych, ako je popísané vyššie (viď. UMELÉ DÝCHANIE)
 • po 2. umelom vdychu znovu položíte ruky na hrudník a stláčate ho 30x,
 • cyklus opakujte v pomere 30 stlačení : 2 vdychy,
 • pulz kontrolujte každé 3 minúty, ak pocítite pulz na krčnej či ramennej tepne ukončite masáž, nie však umelé dýchanie,
 • umelé dýchanie prerušte, až pokiaľ dieťa nezačne spontánne dýchať.

Ak sa hrudník počas umelého dýchania nedvíha, pred ďalším pokusom o vdych:

 • skontrolujete ústnu dutinu postihnutého a odstráňte prípadné prekážky (napr. cudzie telesá, zvratky),
 • znovu skontrolujte, či je mierny záklon hlavy a podvihnutie brady dostatočné,
 • vždy urobte len 2 umelé vdychy a ďalej pokračujte v stláčaní hrudníka 30x.

Ak sú prítomní viacerí záchrancovia, resuscitáciu vykonáva vždy len jeden záchranca a po asi 2 minútach sa vystriedajú, aby sa predišlo únave.

V oživovaní pokračujte, až pokiaľ:

 • nepríde odborná pomoc,
 • pocítite pulz na krčnej či ramennej tepne (pulz kontrolujte každé 3 minúty) – ukončite masáž, nie však umelé dýchanie,
 • dieťa nezačne spontánne dýchať – ukončite umelé dýchanie,
 • sa nevyčerpáte tak, že ďalej nevládzete resuscitovať.

Upozornenie: Všetky informácie tu obsiahnuté slúžia len na vzdelávacie účely. Nenahrádzajú zručnosti získané v kurze prvej pomoci.

Vytlačte si naše letáky

na PRVÁ POMOC DIEŤAŤU.

Želáme vašim deťom, aby ste tento druh literatúry potrebovali čo najmenej.  

Zdroj: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005 In: Resuscitation, Vol. 67 Supplement 1 (Official Journal of the European Resuscitation Council), December 2005

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (6 hlasov, priemerne: 4,30 z 5)
Loading...

Pridaj komentár