Očkovací kalendár 2024

redakcia 0
Ockovanie 2022
Shutterstock

Od 1. januára 2024 platí nový očkovací kalendár pre povinné očkovanie detí a dospelých. Zverejnil ho Úrad verejného zdravotníctva SR.

Rok narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2024 v 3. mesiaci života Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis -čierny kašeľ  (acelulárna vakcína), vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, (DTaP-VHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia, (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou*) I. dávka (základné očkovanie)
v 5. mesiaci života II. dávka (základné očkovanie)
v 11. mesiaci života III. dávka (základné očkovanie)
2023 najskôr 1. deň 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci života Osýpky, mumps, ružienka (MMR) I. dávka
2020 v 5. roku života Osýpky, mumps, ružienka (MMR) II. dávka
2019 v 6. roku života Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ)(acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
2014 v 11. roku života osýpky, mumps, ružienka (MMR) II. dávka
2012 v 13. roku života Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ)(acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
X dospelí vo veku 30 rokov Záškrt, tetanus (dT**) preočkovanie každých 15 rokov

Poznámky:

 • Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva
  tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa
  života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti
  pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 15-valentná konjugovaná vakcína, 13-valentná konjugovaná
  vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína.

 • ** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov.
  V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou,
  pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky
  proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je
  dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa
  odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov

Najčastejšie otázky k povinnému očkovaniu:

 • Musia povinné očkovanie absolvovať všetky deti?
 • Áno. Je to uvedené v Zákone o ochrane zdravia. Nie je to typické len pre Slovensko. Ide o očkovanie, ktoré sa robí na celom svete. My očkujeme podľa európskych schém, ktoré používajú vyspelé, ale aj východné krajiny.
 • Sú skutočne zaočkované všetky deti? Myslím teraz na zaostalejšie oblasti, sociálne zaostalé rodiny.
 • U nás sa zachoval systém starostlivosti o deti v primárnej starostlivosti, tzn. že máme okrem všeobecných lekárov pre dospelých aj pediatrov priamo v teréne. Je pokryté celé územie. Znamená to, že všetky deti sú vedené v evidencii. Je zabezpečené, že každý pediater má svoju databázu detí a musí vedieť, ktoré dieťa neprišlo na očkovanie. Evidencia je veľmi prísna a epidemiológmi pravidelne kontrolovaná.
 • Napriek tomu poznáme v praxi prípady, keď sa očkovaniu detí niektorí rodičia vyhli. Objavili sa už aj choroby, ktoré tu roky neboli. Čo sa deje v prípade, ak rodič nedá svoje dieťa zaočkovať?
 • Ľudské práva hovoria aj o tom, že rodič môže rozhodnúť aj negatívne, pokiaľ tým neohrozuje život dieťaťa. V takom prípade musí lekár túto skutočnosť hlásiť na hygienu, upovedomiť verejné zdravotníctvo. V prvom rade by mal však presvedčiť matku.1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár