ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
štvrtok 23.11.2017 | meniny má Klement  
Detské chorobyHlava

Autizmus a jeho realita

 Kateřina Nakladalová   27.11.2007   1

Autizmus je celoživotný stav a v súčasnej dobe predstavuje už celospoločenský problém. Mnohí ľudia pokladajú autistov za agresívnych a nevzdelávateľných, čo však vzniká práve z nevedomosti, o čom vlastne autizmus je. Ľudia s autizmom, deti alebo dospelí, potrebujú špeciálny typ odbornej starostlivosti a vzdelávania, vďaka čomu sú schopní z veľkej časti vrátiť sa do „nášho normálneho sveta“a sú schopní plnohodnotného života. Avšak iba pre nich na dostupnej duševnej a mentálnej úrovni.

Zahmlený pojem?
AUTIZMUS
(z gréc. „autos“- sám, „izmus“– orientácia, stav) znamená aktívne stiahnutie sa z vonkajšej reality do vnútorného imaginárneho sveta. AUTIZMUS nie je choroba, ale vývinová porucha. AUTIZMUS sa prejavuje od skorého detstva, väčšinou do piatich rokov, kedy už sú pozorovateľné špecifické príznaky v oblasti sociálnych vzťahov, hier, záujmov a predstavivosti, pričom existuje niekoľko stupňov narušenia týchto oblastí.

<n>Autizmus je celoživotný stav
Príčina vzniku autizmu nie je doposiaľ exaktne objasnená - existujú len dôkazy, ktoré hovoria, že ide o vrodenú poruchu. Autizmus spôsobuje organické poškodenie mozgu počas vnútromaternicového vývinu. Je to jav, ktorý rodič ovplyvniť nedokáže. </n>

Vzájomná sociálna interakcia
Ak prebieha vývin normálne, väčšinou sa vekom u dieťaťa vyvíjajú primerané sociálne schopnosti, ktoré dovoľujú, aby nadväzovalo kontakty s ostatnými. Avšak dieťa postihnuté autizmom funguje len vo veľmi úzkom kruhu. Jeho/jej správanie je často posudzované ako spoločensky nevhodné. Niektorí autisti stoja v spoločnosti len na okraji, iní sú zas pasívni a len málo zaujatí. Naopak, môže sa vyskytnúť aj prípad, že jedinec sa snaží nadviazať kontakty až nasilu, komunikuje zvláštnym jednostranným spôsobom - keď vôbec nejaví záujem o reakcie partnera. Vo všeobecnosti majú všetci autisti len nízku empatickú schopnosť, ale svojim vlastným spôsobom dokážu prejavovať istú lásku.

Izolovaný typ autistu sa správa, akoby k svojmu životu vôbec nepotreboval ľudí, nemá záujem o kontakty, reaguje neprimeraným správaním. Pasívny typ je takisto na prvý pohľad izolovaný, ale ak s ním niekto nadviaže kontakt, neodmieta ho. Aktívny bizarný typ zahŕňa ľudí s autizmom, ktorí nadväzujú kontakty veľmi zvláštnym spôsobom, zvyčajne na rovnakú tému. Problémové správanie nie je príznak autizmu, ale dôsledok toho, že autisti nie sú schopní inak komunikovať. Nerozumejú sami sebe a neuvedomujú si vlastnú identitu, čo sa môže navonok prejaviť tým, že nevhodne reagujú.

Verbálna a neverbálna komunikácia
Niektorí autisti nevedia vôbec používať jazyk, zatiaľ čo iní ho používajú viac než vynikajúco. Obidva póly majú spoločné, že nevedia viesť obojstrannú komunikáciu. Ich forma reči a aj jej obsah sú zvláštne: často sa vyskytuje echolália, zamieňanie zámien a vymýšľanie si nových slov. Emocionálne reakcie ľudí s autizmom na verbálnu a neverbálnu komunikáciu ich partnerov sú neadekvátne napr. odmietajú očný kontakt, nedokážu správne interpretovať reč tela, výraz tváre či gestá. V niektorých prípadoch sa zdá, že rozvoj reči sa predčasne ukončil alebo ide spätne. Niekedy sa môže problém s jazykom spájať aj s inými receptívnymi a jazykovými poruchami.

Imaginatívna hra a repertoár záujmov a aktivít
Ľudia postihnutí autizmom majú len obmedzenú predstavivosť. Väčšina z nich nedokáže hrať „akože“ hry. To im bráni pochopiť úmysly a pocity druhých. Vyskytujú sa však aj prípady, kde bola imaginatívna hra až extrémna. Vo všeobecnosti je väčšinou adaptívna funkcia hry neefektívna. Keďže autisti si nevedia predstaviť, ako myslí druhý človek, majú iba malú možnosť ako predpovedať partnerove reakcie a vyrovnať sa s nimi. Ich správanie je väčšinou opakované a ritualizované. Môžu si vytvoriť vzťah k zvláštnym a neobvyklým objektom. Stereotypné, opakované pohyby sa teda vyskytujú úplne bežne. Pretrváva silná tendencia udržiavať veci v zabehnutom chode a udržať ich rovnakosť. Aj malé zmeny v prostredí môžu spôsobiť veľmi negatívne reakcie. Veľa detí postihnutých autizmom si vybuduje záujem o zvláštne veci. V mnohých prípadoch sa u detí vyskytuje extrémna citlivosť na stimuly (hmatové, zrakové, sluchové). Ďalšie bežné príznaky sú poruchy spánku, stravovacích návykov, trávenia, strach, návaly hnevu niekedy kombinované so sebadeštrukčným správaním. Klinický obraz jednotlivých prípadov môže byť veľmi rozdielny a vekom sa môže výrazne meniť. Niektoré príznaky môžu vystúpiť, naopak iné zaniknú, mení sa ich intenzita a spektrum.

Čo znamená žiť s autizmom?
Pri najťažšom a zároveň najbežnejšom stupni postihnutia sa dieťa s autizmom nedokáže samé ani najesť či umyť bez perspektívy spontánneho zlepšenia smerom k samostatnosti v dospelosti. Ruku dospelého, ktorý ho chce viesť, má sklon používať ako nástroj, prinúti ju pomôcť mu alebo „úkon“ urobiť zaňho. Aby aspoň niečo zvládol sám, vyžaduje si denno-dennú sústavnú opakovanú činnosť, krok za krokom, neustále učenie sa. AUTIZMUS tak predstavuje zamestnanie jedného rodiča na plný pracovný úväzok - jeden autista zaviaže na celý deň jedného človeka. Vytvorenie prijateľného sociálneho prostredia rodiny, v ktorom je autista odkázaný žiť, si vyžaduje značné materiálne a finančné prostriedky.

Riešenie problému

Alternatívou komplexného riešenia problému autizmu na Slovensku je Autistické centrum Andreas® n.o. („Andreas n.o.“), www.andreas.sk. Andreas n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.

Cetrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v špeciálnej základnej škole s materskou školou a organizuje školiace aktivity pre odborníkov. (Pre školiace aktivity Andreas n.o. získal akreditáciu Ministerstva školstva SR na vzdelávanie podľa zákona č. 386/1997 § 3 písmeno c) záujmové vzdelávanie: Všeobecné vzdelávanie v problematike autizmu a Špecifické vzdelávanie v problematike autizmu). V neposlednom rade je Andreas n.o. Regionálnym centrom autizmu pre Bratislavský samosprávny kraj.

Hlavným cieľom a účelom centra je:

  • zabezpečenie celoživotného bývania, celoživotnej starostlivosti a služieb,
  • vytvorenie takého modelu zariadenia, ktorý bude primeraný potrebám klientov s autizmom a ktorý dokáže vytvoriť dôstojné podmienky pre ich osobnostný rast,
  • skĺbiť doteraz neexistujúcu súčinnosť troch rezortov zdravotníctva - diagnostika, včasná intervencia, školstva - predškolské rozvíjanie, povinná školská dochádzka, mimoškolské a voľnočasové aktivity a sociálne poradenstvo a prevencia následkov postihnutí,
  • otvoriť chránené dielne a chránené bývanie pre klientov centra.

Úspešne zavŕšená rekonštrukcia budovy centra v roku 2005 vytvára vhodné podmienky umiestnenia klientov na celodenné i viacdenné pobyty, prostredie podporuje v maximálne možnej miere ich samostatnosť a zabezpečuje vhodné podmienky pre ich pracovnú činnosť a samostatný život.

V rámci svojej činnosti centrum aktívne recipročne spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí ako sú napríklad Írsko, Španielsko, Česko, Maďarsko, od ktorých získava a čerpá mnoho cenných odborných informácií, skúseností a námetov, ktoré aplikuje v rámci poskytovania svojich služieb, poradenstva, svojich projektov, seminárov, školení a odborných konferencií.

Centrum disponuje odborným, erudovaným personálom s dlhodobými skúsenosťami s prácou s autistickými klientami, čo nás v spojitosti s vhodnými priestormi oprávňuje k predpokladu, že poskytované služby budú na vysokej úrovni a umožnia klientom maximálne možný nezávislý život.

Počas svojej už 6-ročnej existencie centrum realizovalo niekoľko úspešných projektov s dôrazom na vzdelávanie a osvetu a vďaka odborníkom Andreas n.o. poskytuje služby na vysoko profesionálnej úrovni, čo dokumentuje aj zriadenie Domova sociálnych služieb pre ľudí s autizmom, Súkromnej špeciálnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom a Súkromnej špeciálnopeedagogickej poradne.

Dôležitou súčasťou činnosti centra je komunikácia a spolupráca s laickou a odbornou verejnosťou. Prostredníctvom svojich uznávaných odborníkov sa Andreas n.o. aktívne podieľa na príprave a tvorbe tématicky zameraných diskusných TV a rozhlasových relácií, spolupracuje s printovými médiami formou článkov, odborných stanovísk a komentárov, podporuje publikačnú činnosť odbornej literatúry a každoročne sa realizuje Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť.

Bližšie informácie o autistickom centre a problematike autizmu nájdete na www.andreas.sk.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Komentáre k článku
Gréta napísané 28.07.2011 12:07

Budem oponovať. U nášho syna nevznikol autizmus žiadnym vnútromaternicovým vývojom. Narodil sa zdravý a do 1 roka aj bol! Po sérii očkovaní ktoré v tom veku absolvoval, sa jeho vývoj začal zastavovať, prestal bľabotať a nastal celkový úpadok do stavu, v akom je teraz. Máme Fotografie a videá natočené,že bol úplne v poriadku, primerane veku. Mali sme obaja genet. vyšetr.,ktoré vylúčilo akúkolvek genetickú poruchu. Synove výsledky potvrdili, že chromoz. sú v poriadku, že netrpí žiadnou vrodenou poruchou. Dakujeme povinnému očkovaniu, že teraz vychovávame mrzáčika! Evil

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Najčítanejšie
Náš TIP
Komentáre k článku
Gréta napísané 28.07.2011 12:07

Budem oponovať. U nášho syna nevznikol autizmus žiadnym vnútromaternicovým vývojom. Narodil sa zdravý a do 1 roka aj bol! Po sérii očkovaní ktoré v tom veku absolvoval, sa jeho vývoj začal zastavovať, prestal bľabotať a nastal celkový úpadok do stavu, v akom je teraz. Máme Fotografie a videá natočené,že bol úplne v poriadku, primerane veku. Mali sme obaja genet. vyšetr.,ktoré vylúčilo akúkolvek genetickú poruchu. Synove výsledky potvrdili, že chromoz. sú v poriadku, že netrpí žiadnou vrodenou poruchou. Dakujeme povinnému očkovaniu, že teraz vychovávame mrzáčika! Evil

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised