Detské chorobyHlava

ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou

 Barbora Čambalová   28.09.2020   2

ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou, je v detstve jednou z najčastejších psychiatrických porúch. Trpí ňou až 7 percent detí školského veku, chlapci sú postihnutí častejšie ako dievčatá.

Zásadný, až 80% význam majú genetické faktory. Ich účinok sa znásobuje vplyvmi prostredia ako je fajčenie, konzumácia alkoholu počas tehotenstva atď.

Shutterstock

 

ADHD sa najčastejšie diagnostikuje medzi 6. a 9. rokom veku dieťaťa, teda na začiatku školskej dochádzky, kedy sa stupňujú nároky na jeho prispôsobenie sa rôznym normám a na stabilnejší výkon.

ADHD - Attention Deficit Hyperactive Disorder

je porucha správania sa, ktorá sa prejavuje od útleho veku dieťaťa.

ADHD označujeme klinický syndróm, pre ktorý je charakteristická narušená koncentrácia a pozornosť, porucha kontroly impulzov, kolísavé nálady i ťažkosti ako extrémny nepokoj či hyperaktivita.

Ide o neurovývojovú poruchu.

Táto porucha je často pre rodinu veľkým bremenom. Zvláštne správanie dieťaťa rodina považuje často z nevedomosti za chyby vo výchove. K ťažkej úlohe výchovy dieťaťa s ADHD sa pridružuje aj odmietavý postoj okolitého sveta, ktorý môže viesť k psychickému tlaku na všetkých členov rodiny.

ADHD má mnoho podôb a vyskytuje sa napríklad spolu s hyperaktivitou (ADHD) alebo bez nej (ADD).

ADHD má biologický základ v odlišnom vývoji a funkcii mozgu. Narušená schopnosť sústredenej pozornosti, nadmerná aktivita a impulzivita u týchto detí je daná odlišnou štruktúrou a funkciou mozgu. Zistilo sa, že na vzniku príznakov sa podieľa narušený metabolizmus látok, ktoré prenášajú vzruchy medzi nervovými bunkami, a to dopamínu a noradrenalínu.

Shutterstock

 

Základné príznaky ADHD

Na spoľahlivé stanovenie diagnózy je potrebné pozorné sledovanie dieťaťa a jeho vývinu.

U hyperkinetického syndrómu ide o pomerne ťažko diagnostikovateľnú poruchu, aj keď existujú jasné príznaky poruchy. Ide hlavne o poruchy sústredenia:

  • neschopnosť sústrediť sa na podrobnosti;
  • ťažkosti so zachovaním pozornosti pri plnení úloh alebo pri hre, pri rozhovore sa zdá, akoby dieťa nepočúvalo, dieťa nepostupuje podľa pokynov, má ťažkosti s rozvrhnutím úloh a činností, vyhýba sa úlohám, ktoré vyžadujú neprerušovanú duševnú prácu, často stráca veci, ktoré potrebuje, ľahko sa pri práci rozptýli, v každodennej činnosti je zábudlivé.
  • Ďalším príznakom je hyperaktivita. Dieťa sa často s niečím pohráva, je neposedné, zdvihne sa zo svojho miesta v situácii, v ktorej by malo sedieť, začne pobehovať bez ohľadu na situáciu, nedokáže sa potichu hrať, má zvýšený rečový prejav a je neustále v pohybe.
  • Prejavom ADHD je aj impulzivita - dieťa vyhŕkne odpoveď pred dokončením otázky, nedokáže čakať, kým príde na rad, často prerušuje a vyrušuje ostatných.

ADHD ovplyvňuje správanie dieťaťa odkedy sa ráno zobudí, počas celého dňa, v škole, pri popoludňajších aktivitách aj večer doma. Dieťa aj jeho rodina má problémy aj s jeho večerným zaspávaním a spánkom.

Ako rozpoznať ADHD?

Jednotlivé symptómy hyperkinetického syndrómu môžeme pozorovať už v dojčenskom veku.

Charakteristická je zvýšená aktivita, nepravidelný rytmus spania a bdenia alebo málo spánku a veľa kriku a málo rozprávania. Aj dotyková citlivosť a očný kontakt sa prejavujú inak ako u zdravých detí. Aktivita je zvýšená.

Diagnózu ale nie je možné stanoviť pred tretím rokom života dieťaťa. Aj neskôr je ťažké jednoznačne stanoviť, či ide o poruchu ADHD.

Ingimage

 

Predškolský a školský vek s ADHD

V predškolskom veku, medzi tretím a šiestym rokom, sú viditeľnými symptómami známky motorického nepokoja. Hlavne v hravých situáciách má dieťa problém pokojne a vytrvalo vydržať. Aj výbuchy zlosti a nedodržiavanie hraníc patria k faktorom, ktoré vedia urobiť zo všedného dňa v škôlke problematický.

Oneskorenia môžeme nájsť prakticky vo všetkých oblastiach detského vývinu: v plánovaní a riadení činností, v hrubej a jemnej motorike, čo je viditeľné hlavne pri kreslení.

Riziko úrazu je v porovnaní s inými deťmi niekoľkonásobne vyššie. U dieťaťa s ADHD v spojení s hyperaktivitou do veku približne troch rokov je nevyhnutná neustála kontrola a dozor dospelého, aby sme predišli nepríjemným úrazom.

V školskom veku začínajú „skutočné“ problémy. Požiadavky na dieťa sa stupňujú, dieťa má problémy sedieť potichu, koncentrovať sa, počúvať aj dokončiť začaté úlohy. Výsledkom sú slabé výkony, problémy s čítaním, písaním aj počítaním.

Hyperaktívne deti majú v tomto období veľké problémy, lebo stanovený rozvrh hodín od nich očakáva prispôsobivé správanie. Chodenie po triede počas vyučovania alebo neustále rečnenie so susedom začnú učitelia i ostatné deti skôr či neskôr považovať za nepríjemné.

Dochádza aj k mnohým konfliktom s ostatnými deťmi, emocionálna nestabilita a explodujúce, impulzívne správanie sťažujú sociálne kontakty. Nezriedka takéto deti menia školu dva - až trikrát už počas prvých rokov školskej dochádzky.

Nediagnostikovaný ADHD školák často vôbec nie je schopný zúčastniť sa vyučovania dlhší čas. Každý šum aj pohyb v triede na neho pôsobí odpútavajúco. Domáce úlohy mu trvajú veľmi dlho a deti „ulietavajú“ do svojho sveta fantázie.

Bez odbornej pomoci a pomoci zo strany učiteľov vedie ADHD postupom času k tomu, že sa deti cítia vyčleňované, iné, uzavreté a nemilované. Získavajú presvedčenie, že nikdy nevedia nič poriadne urobiť, sú neustále kritizované a korigované. K tomu sa pridávajú v mnohých prípadoch aj školské neúspechy, lebo chýbajúca pozornosť často vedie k zlým výsledkom.

Ingimage

 

Mládež s ADHD sa často pokúša uhnúť z cesty týmto negatívnym pocitom tým, že sa stráni rizikových situácií, a preto niekedy vypadne zo spoločenských vzťahov. Často sa u mládeže rozvíja úzkosť alebo depresia a býva viac náchylná na zneužívanie alkoholu a drog.

V mnohých prípadoch sa potom dostáva vďaka svojej ľahkej ovplyvniteľnosti do tzv. „zlých kruhov“. Dnes je už známe, že časť detí z ADHD syndrómu nevyrastie. Mládež aj dospelí trpia aj svojou „inakosťou“ a potrebujú podporu.

Deti a mládež postihnuté ADHD sú však aj veľmi senzibilné a majú aj svoje silné stránky.

Často bývajú veľmi kreatívne a plné fantázie, vycítia náladu a jej zmeny a oplývajú nesmiernou ochotou pomôcť. Majú obrovský zmysel pre spravodlivosť. Vedia sa pripútať k nejakej téme, vhĺbiť sa do nej a získať obdivuhodné výsledky a poznatky.

Zdroje:

  • MUDr. František Bröhmer, Klinika detskej psychiatrie, DFNsP a LF UK Bratislava: Čo je to ADHD, Bratislava 2010
  • MUDr. Ján Šuba, pedopsychiater, OZ Duševné zdravie detí Bratislava: Dopad ADHD, Bratislava 2010
  • Tlačový materiál: ADHD - porucha ktorá zasahuje do celého života dieťaťa, Bratislava Február 2010
Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.2 z 5. Celkom 52 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Diana Csizmárová napísané 20.02.2012 23:27

Ahoj, nemám záujem o odmenu ani nič podobné zwinker, chcem len dopísať pár detailov... máme dvojičky - chlaec -dievča, budú mať v apríli 5 rokov, k bodu 61 druhého dotazníka - nemá prístup k bojovým a podobným filmom ani hrám... má rád spoločnosť, aj keď nie vždy a je veľmi citlivý. je neposedný, nadávky nepoužíva, ale "vykopuje" dvere -slovne, "vyhadzuje" cez okno - slovne - napríklad: "potom ho vykopnem von cez dvere a bude letieť na družici". Má rád dinosaury, sopky a zvieratkám ešte nikdy neublížil, dáva im najesť - mačky a rybyčky, morské prasa, vtáčiky vonku v zime, je mu ľúto ak im je zima, na druhej strane kopol spolužiačku do brucha pretože nechcela od neho odísť preč a on sa chcel hrať sám... Ďakujem za čas, Diana

Veronika napísané 18.02.2012 21:10

Dobrý deň!

Volám sa Veronika a študujem psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Som akurát tretiačka a píšem bakalársku prácu na tému OSOBNOSŤ A TEMPERAMENT U DETÍ S ADHD. Motiváciou na písanie tejto témy mi je vlastná skúsenosť so starostlivosťou o dieťa s ADHD, nakoľko som pracovala ako au-pair v Rakúsku a mala som nastarosti 10 ročného chlapca s týmto syndrómom. Dalo to zabrať a preto Vás, ako rodičov, chápem. Práve preto chcem aj v práci vysvetliť fungovanie takéhoto dieťaťa a dopracovať sa k nejakému jeho pochopeniu ako k nemu pristupovať. Preto by som Vás chcela poprosiť o pomoc, aby ste sa spolu s vašim dieťaťom spolupodieľali na mojej výskumnej časti. V podstate sa jedná o to, aby mi jeden rodič a dieťa vyplnili dva dotazníky. Je to anonymné, nepotrebujem k tomu žiadne údaje, podľa ktorých by vás alebo dieťa vedel niekto identifikovať. Pokiaľ by vás dotazníky zaujali, a chceli by ste vedieť výsledky vášho dieťaťa, neváhajte ma kontaktovať na môj mail veronika.pisnyakova@gmail.com . Taktiež ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, pokojne píšte.

Nemôžem Vám za to ponúknuť žiadnu veľkú odmenu, možno len prácu, ktorá by vám mohla pomôcť pri výchove vášho dieťaťa, alebo nejakú malú hračku pre vaše dieťa za vyplnenie dotazníka. V takom prípade mi prosím, napíšte na mail nick a vášu adresu, kam to poslať. (Nick- uvádza sa v dotazníku, vymyslite si prosím nejaký, slúži mi na to, aby som vedela spárovať dotazník, ktorý vyplníte vy a ktorý vyplní vaše dieťa, preto prosím v kolonke napíšte do oboch dotazníkov ten istý.)

 

Veta, ktorú musím dodať, aby som to mala aj oficiálne správe: Tým, že vyplníte obidvaja dotazník, mi dávate súhlas so spracovaním vami poskytnutých údajov pre danú prácu.

Vopred veľké ĎAKUJEM každému za ochotu.

 

dotazníky sa nachádzajú na:

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGc3bzFldDF4TkFZMlRtcjZMeWsxMVE6MQ

 

a

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdxM1dLMTQyazFMd0x4LWpuckNQR3c6MQ

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Diana Csizmárová napísané 20.02.2012 23:27

Ahoj, nemám záujem o odmenu ani nič podobné zwinker, chcem len dopísať pár detailov... máme dvojičky - chlaec -dievča, budú mať v apríli 5 rokov, k bodu 61 druhého dotazníka - nemá prístup k bojovým a podobným filmom ani hrám... má rád spoločnosť, aj keď nie vždy a je veľmi citlivý. je neposedný, nadávky nepoužíva, ale "vykopuje" dvere -slovne, "vyhadzuje" cez okno - slovne - napríklad: "potom ho vykopnem von cez dvere a bude letieť na družici". Má rád dinosaury, sopky a zvieratkám ešte nikdy neublížil, dáva im najesť - mačky a rybyčky, morské prasa, vtáčiky vonku v zime, je mu ľúto ak im je zima, na druhej strane kopol spolužiačku do brucha pretože nechcela od neho odísť preč a on sa chcel hrať sám... Ďakujem za čas, Diana

Veronika napísané 18.02.2012 21:10

Dobrý deň!

Volám sa Veronika a študujem psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Som akurát tretiačka a píšem bakalársku prácu na tému OSOBNOSŤ A TEMPERAMENT U DETÍ S ADHD. Motiváciou na písanie tejto témy mi je vlastná skúsenosť so starostlivosťou o dieťa s ADHD, nakoľko som pracovala ako au-pair v Rakúsku a mala som nastarosti 10 ročného chlapca s týmto syndrómom. Dalo to zabrať a preto Vás, ako rodičov, chápem. Práve preto chcem aj v práci vysvetliť fungovanie takéhoto dieťaťa a dopracovať sa k nejakému jeho pochopeniu ako k nemu pristupovať. Preto by som Vás chcela poprosiť o pomoc, aby ste sa spolu s vašim dieťaťom spolupodieľali na mojej výskumnej časti. V podstate sa jedná o to, aby mi jeden rodič a dieťa vyplnili dva dotazníky. Je to anonymné, nepotrebujem k tomu žiadne údaje, podľa ktorých by vás alebo dieťa vedel niekto identifikovať. Pokiaľ by vás dotazníky zaujali, a chceli by ste vedieť výsledky vášho dieťaťa, neváhajte ma kontaktovať na môj mail veronika.pisnyakova@gmail.com . Taktiež ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, pokojne píšte.

Nemôžem Vám za to ponúknuť žiadnu veľkú odmenu, možno len prácu, ktorá by vám mohla pomôcť pri výchove vášho dieťaťa, alebo nejakú malú hračku pre vaše dieťa za vyplnenie dotazníka. V takom prípade mi prosím, napíšte na mail nick a vášu adresu, kam to poslať. (Nick- uvádza sa v dotazníku, vymyslite si prosím nejaký, slúži mi na to, aby som vedela spárovať dotazník, ktorý vyplníte vy a ktorý vyplní vaše dieťa, preto prosím v kolonke napíšte do oboch dotazníkov ten istý.)

 

Veta, ktorú musím dodať, aby som to mala aj oficiálne správe: Tým, že vyplníte obidvaja dotazník, mi dávate súhlas so spracovaním vami poskytnutých údajov pre danú prácu.

Vopred veľké ĎAKUJEM každému za ochotu.

 

dotazníky sa nachádzajú na:

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGc3bzFldDF4TkFZMlRtcjZMeWsxMVE6MQ

 

a

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdxM1dLMTQyazFMd0x4LWpuckNQR3c6MQ

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised