Detské chorobyPsychika

Ako postupovať pri liečbe tikov

 Mgr. Bibiana Helexová   05.04.2016   4

Medzi prvými, kto si prejavy tikov u dieťaťa všimne je rodič  alebo učiteľ.

Nakoľko s týmto problémom súvisia i rôzne poruchy správania detí, prípadne v období dospievania môže prispievať k pocitom menejcennosti, k vyhýbaniu sa rovesníkom, nie je dobré ho podceňovať.

Vhodné je navštíviť odborného lekára - neurológa alebo pedopsychiatra, prípadne konzultovať s detským psychológom.

Shutterstock

Liečba tikov

Klasický postup liečby je medikamentózny (indikuje pedopsychiater) a  závisí od závažnosti prejavov (najmä zvukové tiky bývajú menej spoločensky prijateľné ako pohybové, ktoré sa darí deťom čiastočne zakrývať rôznymi pohybovými manévrami).

Podľa MUDr. Drtílkovej (čas. Psychiatrická prax, 11/2010), vzhľadom k rozdielnemu klinickému obrazu a rozdielnej závažnosti tikových porúch nie je vhodné u každého dieťaťa automaticky začínať liečbu antipsychotikami, ale voliť individuálne druh medikácie a zvážiť riziká liečby.

Tými sú možné vedľajšie účinky liekov: zvýšená únava, ospalosť, zhoršenie prospechu v škole, zvýšenie telesnej hmotnosti,.... 

Pri rozhodovaní  o liečbe je nutné prihliadať na nasledovné:

 • jednoduchý nenápadný tik nie je jednoznačným dôvodom pre nasadenie liekov,
 • lieky sa odporúčajú vtedy, keď sú tiky výrazné, narušujú vzťahy s rovesníkmi, obmedzujú sociálne kontakty dieťaťa, sťažujú jeho výkon v škole,
 • žiadny liek obyčajne nedokáže natrvalo odstrániť tiky,
 • cieľom je odstrániť alebo zmierniť nepohodu a pocity zahanbenia spojené s tikmi, dosiahnuť takú kontrolu tikov, ktorá čo najviac umožní normálne fungovanie dieťaťa v bežnom živote.

Tiková porucha u detí >> >>

Dôležitá je spolupráca a vzájomná dobrá komunikácia medzi lekárom - rodičom a dieťaťom - školou. 

Rodičia by mali byť informovaný o tom, že:

 • schopnosť dieťaťa kontrolovať tiky je len čiastočná (dieťa "za to nemôže", nerobí to naschvál), niekedy sa dieťaťu darí vedomým úsilím a vôľou tiky prechodne potlačiť, ale nemá to význam, nakoľko potom naopak dochádza k ich kompenzačnému zvýšeniu,
 • tiky sa môžu zvýrazniť, keď dieťa nepozorujú,
 • tiky sa môžu zmierniť, keď sa dieťa sústredí na nejaké úlohy alebo počas fyzickej aktivity,
 • psychická záťaž, stres, strach, úzkosť sú jedným z najzávažnejších faktorov, ktoré významne zhoršujú prejavy tikov

Okrem farmakologickej liečby tikových porúch MUDr. Drtílková spomína aj niektoré podporné psychologické a behaviorálne metódy zamerané na potlačenie tikov.

Existujú ojedinelé prípady úspešného použitia hypnózy, pri Tourettovom syndróme zlepšuje nedirektívna psychoterapia sebahodnotenie, depresiu a ďalšie emocionálne nepriaznivé dôsledky poruchy.

V rámci behaviorálnej terapie boli popísané techniky so zámerným opakovaním tikov po dobu niekoľkých minút (metóda presýtenia),  time-out technika chápe tik ako naučené správanie (pacient odchádza zo spoločnosti či z miesta, aby skľudnil tik).

Môže byť použitý tréning uvedomovania si tikov a sprievodných telesných pocitov, sebapozorovanie a nácvik relaxácie. Význam má i rodinné poradenstvo zamerané na harmonizáciu rodinných vzťahov,  na obmedzenie stresu  a psychickej záťaže dieťaťa.

Shutterstock

 

V celkovej terapii je nápomocné, keď rodičia citlivo vnímajú, všímajú si a vedia reagovať na rôzne zdroje stresu doma i v škole a snažia sa ich minimalizovať alebo odstrániť.

Za povšimnutie stoja napríklad:

 • tlak školy na výkon – zvyšujúce sa množstvo učiva, ktoré má dieťa zvládnuť za určitý čas,
 • vysoké nároky rodičov na školské výsledky dieťaťa,
 • konkurencia, rivalita medzi spolužiakmi,
 • ak je dieťa nútené riešiť úlohu presahujúcu jeho možnosti,
 • ak je nútené riešiť úlohu tempom, na ktoré nestačí,
 • ak sa musí stretávať s učiteľom, ktorý k nemu zaujal negatívny postoj,
 • ak sa musí vyrovnať s tým, že ho žiaci považujú za neobľúbeného a súčasne za niekoho, kto nemá žiadny vplyv na dianie v triede,
 • rodičia sú voči dieťaťu nadmerne tolerantní alebo ho zanedbávajú, dieťaťu chýbajú zreteľne určené limity správania,
 • dieťa žije pod ustavičnou kritikou,
 • dieťa má úzkostných rodičov, ktorí nevedome prenášajú úzkostlivosť na svoje deti.

Ako zaobchádzať s deťmi s tikovou poruchou

V škole:

 • vysvetliť učiteľom primerane podstatu problému,
 • v kontakte s dieťaťom nereagovať a neupozorňovať na tik, ale sústrediť sa na to, čo práve dieťa hovorí,
 • upevňovať sebavedomie dieťaťa,
 • po vzájomnom dohovore rodiča, dieťaťa a učiteľa poučiť spolužiakov o tikovej poruche,
 • počas vyučovania upevňovať návyky a tým navodiť pocit istoty, byť žiakovi sociálnou oporou,
 • dieťa s tikmi nesmie byť fyzicky trestané, trestanie iba zhorší poruchy,
 • k dieťaťu pristupovať vľúdne, zhovievavo, trpezlivo.

Doma:

 • poskytovať dieťaťu pocit bezpečia a istoty, rodičia by mali utvrdzovať dieťa v tom, že ho majú radi a stoja pri ňom,
 • častý telesný kontakt – pritúlenie,
 • hovoriť s dieťaťom o škole pozitívne,
 • nevyčítať mu neúspechy,
 • nedávať najavo vlastné obavy zo zvládnutia školy,
 • venovať dieťaťu dostatočnú pozornosť, brať ho vážne

Trápi vaše dieťa nočné pomočovanie >> >>

Tiky miznú, pokiaľ ustane tlak okolia, znížia sa nároky a dieťaťu sa umožní dobrovoľná spontánna pohybová aktivita vedúca k uvoľneniu a radosti.

Spracované s použitím: vudpap.sk, solen.sk

Mgr. Bibiana Helexová je psychologička a psychoterapeutka pracujúca v súkromnej praxi.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.8 z 5. Celkom 25 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Komentáre k článku
Dominik Szalonnáš napísané 21.05.2018 19:24

Ak vravíte, že toto sú tily u detí, znamená to, že v dospelosti zmyznú?

Cilka napísané 26.09.2016 18:01

mam 5 rocneho syna, ktorý ma tiky, stale si oskaslava, poradte mi prosim co mam robit dakujem

Mária Kopčíková, redakcia napísané 26.09.2016 19:43

Cilka, toto nie je poradensky web.

Ak má vás synček problém, obrátte sa na odborníka, pediatra, neurológa či psychologa. V kazdom prípade v takejto situácii a nedá radiť po maily, dieta musí daný odborník vidiet a prebrat s vami viacero suvislosti.

 

Vsetko dobre.

Erika Kertesova napísané 07.05.2014 19:35

mam problem syn ma 8 rokov a stale hmkarobi to od rana do vecera az je to neprijemne co mam robit poradte mi prosim

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Dominik Szalonnáš napísané 21.05.2018 19:24

Ak vravíte, že toto sú tily u detí, znamená to, že v dospelosti zmyznú?

Cilka napísané 26.09.2016 18:01

mam 5 rocneho syna, ktorý ma tiky, stale si oskaslava, poradte mi prosim co mam robit dakujem

Mária Kopčíková, redakcia napísané 26.09.2016 19:43

Cilka, toto nie je poradensky web.

Ak má vás synček problém, obrátte sa na odborníka, pediatra, neurológa či psychologa. V kazdom prípade v takejto situácii a nedá radiť po maily, dieta musí daný odborník vidiet a prebrat s vami viacero suvislosti.

 

Vsetko dobre.

Erika Kertesova napísané 07.05.2014 19:35

mam problem syn ma 8 rokov a stale hmkarobi to od rana do vecera az je to neprijemne co mam robit poradte mi prosim

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised