Detské chorobyHlava

Takáto komunikácia a správanie dieťaťa môžu naznačovať autizmus

 Mária Kopčíková   05.05.2016   0

 

V súvislosti s prejavmi PAS sa používa pojem triáda poškodenia. Ide o tri oblasti, ktoré neexistujú izolovane, ale sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú. U každého dieťaťa môže byť počet príznakov a ich miera veľmi rôzna.

Zdroj: ingimage.com

Problémy v komunikácii

Oneskorený vývin reči – u mnohých detí s PAS chýba typické hrkútanie a džavotanie – „ma-ma, ba-ba“, dieťa hovorí málo, nejasne, cca v 2 rokoch by malo požívať 300 slov, a ono hovorí možno desatinu. V 3 roku nehovoria jednoduché vety.

Narušená schopnosť využívať naučenú reč k interpersonálnej výmene. Aj tie deti, ktoré maj navonok bohatý slovník, majú často zvláštnosti v prozódii - zvláštna melódia reči, často monotónnosť, či sekaná reč – komunikácia vyvoláva dojem strojeného prejavu, deti opakujú, čo niekde započuli.

U detí s PAS sa objavujú i problémy v sociálnej interakcii. Ako sa môžu prejaviť? Prečítajte si o tom viac.

V slovnom prejave sa vyskytujú echolálie (opakovanie počutého)- okamžité alebo oneskorené. Častý je výskyt novotvarov, neologizmov (vytváranie vlastných slov).

Stereotypné a repetitívne opakovanie slov, fráz po sebe samom.

Nepoužívanie 1. osoby jednotného čísla - dieťa o sebe hovorí v 2. alebo 3. osobe alebo sa označuje menom: „Prosíš si...“; „Peťko si prosí.“).

Zdroj: ingimage.com

Problémy v správaní - repetitívne, stereotypné vzorce správania a úzky repertoár záujmov

Deti s PAS často priťahujú „nezvyčajné“ veci. Drobné predmety, či svetielka. Prípadne nejaké témy, o ktorých potom už v útlom veku majú encyklopedické vedomosti.

Deti s PAS môžu byť fascinované systémami, pravidlami, a to v rôznych podobách – zberateľstvo, behanie dookola podľa istých pravidiel, mechanické systémy – rozoberajú a skladajú hračky, číselné sústavy – niekedy až posadnutosť cestovnými poriadkami, kalendármi, prírodné systémy – opakovane sledujú a pýtajú sa na predpoveď počasia, učia sa latinské názvy rastlín, riešia vhodné podmienky pre ich pestovanie ...

Neobjavuje sa (alebo len zriedkavo) symbolická alebo napodobňujúca hra – pričom normálne sa objaví  v 18. – 24. mesiacoch. Chýba teda „hra na niečo“ – napr. pri detskej kuchynke dieťa nebude rozvíjať príbeh– chytím pohárik  napustím vodu – zamiešam – podáme mame čajík. Ale bude stereotypne dokola napr. vyberať a vkladať pohárik do rúry – vložím – zatvorím rúru – otvorím rúru vyberiem – a to nespočetne krát za sebou. Prípadne sa deti hrajú jeden a ten istý príbeh dookola – nevedia vymyslieť nič nové.

Sklon zameriavať sa na nepodstatné alebo triviálne veci, napr. na náušnice, nie na človeka ktorý ich nosí, alebo na koleso namiesto celého vláčika (hračky)...

Zdroj: ingimage.com

Repetitívne aktivity (niečo, čo sa stále dokookola opakuje) – vypína a zapína svetlo, otáča koliesko na radiátore, pribehne a niečo rozhojdá ... Zložitejšie prejavy sú napr. nástojenie na vždy rovnakej trase pri cestovaní na určité miesto, napr. cesta do škôlky, do obchodu.  Pri nedodržaní rituálu či rutiny sa môže u dieťaťa objaviť výrazný nepokoj, úzkosť či hnev.

Zoraďovanie predmetov do radov, do istých, presne stanovených poradí ...

Sebastimulačné správanie – patria sem opakované stereotypné pohyby tela alebo opakujúce sa pohyby objektov. Stereotypie sa môžu týkať všetkých zmyslov.

 

  • Zrak: pozorujú blikajúce nápisy, seba v zrkladle, pohybujú prstami pred očami a pozorujú ich ....
  • Sluch: stále tá istá hudba, púšťanie hudobných hračiek, kývu sa pritom spredu dozadu. Kývu pri tom rúčkami.
  • Hmat: ohmatávajú či hladkajú rôzne predmety.
  • Chuť: vkladajú predmety do úst, olizujú ich. Toto však treba odlíšiť od prirodzeného vývinového obdobia, kedy dieťa dáva prirodzene všetko do úst.
  • Čuch: ovoniavajú isté predmety, ktoré primárne neslúžia na tento účel, napr. stôl, oblečenie, druhých ľudí.

Nuž, ponúkli sme vám stručný prehľad prvých príznakov porúch autistického spektra. Je nutné však podotknúť, že dôležitá je miera príznakov a to, ako v živote dieťa ovplyvňujú.

V prípade akýchkoľvek pochybností je vhodné obrátiť sa na odborné pracoviská, ktoré sú schopné urobiť kvalifikovanú diagnostiku. Jedným z nich je napr. aj OZ ACVA, ktoré pred časom vydalo publikáciu „Máme dieťa s autizmom“.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.0 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised