Detské chorobyHlava

Autizmus nediagnostikujte na pieskovisku

 Mária Kopčíková   09.02.2021   0

"Neviem si rady s mojou malou, má dva roky, nechce sa spoločne hrať, nepočúva ma, je to s ňou náročné. Čo mi poradíte maminky? Ako to s ňou lepšie zvládať?"

"Nepočúva ťa? Žije si v akoby inom svete? To bude asi autizmus ..."

V posledných mesiacoch som sa dosť často stretla s rôznymi diskusiami, v ktorých maminy riešili nejaké výchovné problémy svojich detí a kde sa priebežne objavili v príspevkoch „zaručené diagnózy“, že zmieňované dieťa určite bude autista.

Shutterstock

 

Diagnózy vyslovené na základe rôznych znakov, vo veku cca 1 – 2 roky života dieťaťa. Diagnózy vyslovené matkami, ktoré, čo sa týka problematiky autizmu, nemajú absolútne nijaké odborné pozadie.

Príde mi to pomerne trúfalé, ale vo fórach či na pieskoviskách sa „diagnostikujú“ aj iné veci, tak prečo nie práve autizmus?

Čo je to autizmus a prečo vzniká

Spektrum autistických porúch tvorí veľmi rôznorodá skupina porúch so spoločnými znakmi v dvoch základných oblastiach, a to je deficit v sociálnej komunikácii a interakciiopakujúce sa vzory správania, záujmov a aktivít.

» Autizmus je celoživotný stav »»

 

Autizmus je pervazívna (hlboko zasahujúca), biologicky podmienená porucha. Dodnes nie je známy žiadny biochemický marker, ktorý by potvrdil diagnózu autizmu a neexistuje žiaden liek, ktorý by autizmus liečil.

Výskum aj v tejto oblasti napreduje míľovými krokmi. Za ostatné roky vedci dospeli k tomu, že počet prípadov porúch autistického spektra narastá vďaka zdedeným genetickým mutáciám, ktoré negatívne ovplyvňujú vývin centrálneho nervového systému.

Vedci predpokladajú, že spúšťačom vývinových porúch sú kombinácie účinkov nepriaznivých génov s rizikovými faktormi prostredia. Ak predpokladáme, že s autizmom sa dieťa narodí, nepriaznivé faktory prostredia musia pôsobiť najneskôr počas prenatálneho života.

Za nepriaznivé faktory môžeme považovať rôzne toxíny, zlú výživu matky, infekcie počas tehotnosti, nezrelosť dieťaťa pri narodení alebo vek rodičov pri počatí dieťaťa.

Diagnostika detí s autizmom

Je veľmi náročná. Deti sa vyznačujú rôznym stupňom poškodenia jazykových, poznávacích, sociálnych a behaviorálnych funkcií.

Diagnostika spočíva v podrobnom a komplexnom vyšetrení dieťaťa viacerými odborníkmi - psychiatrické vyšetrenie, všeobecné fyzikálne vyšetrenie dieťaťa.

Shutterstock

 

Vo veku 1 rok sa nedá so 100% istotou tvrdiť, že dieťa je autista. Vo veku jeden rok je v tom, čo by dieťa malo či nemalo vedieť, ako by sa malo či nemalo správať, veľmi široká norma.

 

Na možnosti diagnostiky sme sa spýtali klinickej psychologičky Mgr. Hany Celušákovej.

 

V akom veku je možné diagnostikovať autizmus? Je možné jednoznačne potvrdiť diagnózu u detí do 2 roku života?

V súčasnosti neexistuje žiadny biologický marker potvrdzujúci diagnózu autizmu, takže diagnostika nie je otázkou "jedného testu". Treba si uvedomiť, že deti s poruchou autistického spektra tvoria veľmi rôznorodú skupinu.

Zároveň, už v názve poruchy je obsiahnuté slovo "spektrum", príznaky majú rôznu intenzitu a čiastkové prejavy ochorenia môžeme v rámci vývoja nájsť aj u zdravých detí. 

V mladšom veku sa využívajú v prvom rade screeningové testy. Nie na diagnostiku ochorenia, ale na čo najlepší - najskorší záchyt detí s podozrením na tento okruh problémov. Screeningové testy určujú mieru rizika u dieťaťa. Deti so strednou a vysokou mierou rizika by potom mali byť ďalej odoslané na diagnostiku odborníkom.

Diagnostika samotná spočíva v podrobnom a komplexnom vyšetrení dieťaťa u viacerých odborníkov, ideálne aj so štandardizovanými dotazníkmi a testami. Dajú sa použiť už od 12 mesiacov (ADOS-2 - Autism Diagnostic Observation Schedule - second version), test je však dôležité chápať len ako východisko ku klinickému zhodnoteniu miery rizika, prípadne diagnózy.

Cieľom nie je samoúčelná diagnóza pre diagnózu, skoré zachytenie takéhoto dieťaťa umožňuje včasnú intervenciu. 

Čo si pod tým predstaviť? Včasná intervencia mapuje silné a slabé stránky dieťaťa a na základe individuálneho plánu pomáha, pomocou overených techník, rozvíjať / zlepšovať jeho rečové, komunikačné schopnosti, prosociálne zručnosti a eliminovať prípadné negatívne prejavy, ako sú poruchy správania, agresivita a sebapoškodzovanie.

Zároveň včasná intervencia môže uľaviť rodine (rodičom), pretože keď sa pomenuje problém, je možné vykročiť z pocitov bezmocnosti, zlyhania, vyčerpania ku konkrétnym formám nápravy.

Takéto deti, hlavne ak miera postihnutia nie je až taká výrazná, sú často okolím hodnotené ako nevychované, čo enormne zvyšuje záťaž kladenú na rodičov. Obzvlášť, ak sa jedná o prvé dieťa (a rodičia nemôžu porovnávať vývoj zdravého dieťaťa), môžu mať pocit zlyhania.

Konkrétna včasná intervencia im môže pomôcť zlepšiť komunikáciu s dieťaťom, chápať jeho obmedzenia, ale aj si stanoviť postupné kroky k zlepšeniu.

Ak rodičia majú podozrenie, že u ich dieťaťa by sa mohlo jednať o nejakú formu autizmu, na koho sa v súčasnosti môžu obrátiť so žiadosťou o diagnostiku, resp. vôbec o nejaké konzultácie?

Existujú viaceré špecializované centrá, na ktoré je možné sa obrátiť v prípade podozrenia. Bohužiaľ ich kapacita často nepostačuje potrebám. Jedinečná možnosť je obrátiť sa na ACVA - Akademické centrum výskumu autizmu pri Lekárskej Fakulte UK - centrum ako jedno z mála centier na Slovensku poskytuje vyšetrenie bezplatne.

Dotazník včasnej diagnostiky publikovali odborníčky z Akademického centra výskumu autizmu v odbornej literatúre. Ich snahou je, aby sa tento skríningový dotazník stal súčasťou pravidelných vyšetrení u pediatra – tzv. „poradní“.

V prípade, že ste si položili otázku, či vaše dieťa nemôže mať poruchu autistického spektra, dotazník môžete nájsť tu: Dotazník M – CHART - RTM.

Svetový deň povedomia o autizme

 

Tento deň pripadá na 2. apríl. Práve v tento deň vstupuje do celoslovenskej kinodistribúcie nový film slovenského dokumentaristu Jara Vojteka Tak ďaleko, tak blízko.

Film vás zavedie do nevšedného sveta autizmu. Je nahliadnutím do života ľudí a rodín postihnutých autizmom, pričom búra všeobecne zaužívané názory spoločnosti na túto vývinovú poruchu. 

Viac informácií o filme, o jeho protagonistoch a tvorcoch, ale aj  aktuálny program všetkých premietaní nájdete na oficiálnej webstránke  www.takdalekotakblizko.sk.

Spracované s použitím: solen.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised