Detské chorobyZdravotníctvo

Preventívne prehliadky detí podrobnejšie

 Mgr. Barbora Čambalová   13.02.2021   0

Vaše dieťatko čaká do jeho dospelosti približne 18 preventívnych prehliadok. Dobrou správou je, že preventívne prehliadky navštevuje vyše 96% detí, čo je trojnásobne viac ako preventívnych prehliadok dospelých.

 

Pozrime sa podrobnejšie na to, čo Vás a vaše dieťa na tej-ktorej preventívnej prehliadke čaká, aby ste sa mohli pripraviť.

Osobne odporúčam spísať si zoznam všetkých otázok (v tom strese si určite nespomeniete, čo ste to vlastne chceli), ktoré na pediatra máte. A ak si nájdete čas, tak stanoviť aj ich prioritu, pretože častokrát vám vaše plačúce dieťa nedovolí položiť lekárovi všetky otázky, ktoré máte pripravené.

Všetky ďalej uvedené preventívne prehliadky detí sú plne hradené zdravotnými poisťovňami. Súčasťou viacerých PP detí je aj povinné očkovanie. Ak nie je možné uskutočniť povinné očkovanie v čase preventívnej prehliadky (napr. kvôli chorobe dieťaťa), poisťovne preplácajú očkovanie v náhradnom termíne.

V 1. roku života (0 - 12 mesiacov)

by malo dieťa absolvovať 9 preventívnych prehliadok (PP) u pediatra:

1. Preventívna prehliadka: 0 - 28 dní po prepustení z pôrodnice

v ideálnom prípade v domácom prostredí a do 48 hodín po návrate z pôrodnice:

 • založenie zdravotnej dokumentácie
 • anamnéza rodičov, tehotenská anamnéza matky, prenatálna a perinatálna anamnéza dieťaťa
 • správa z pôrodnice
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • poučenie o strave (dojčení) a vitamínoch, o udržaní laktácie, strave pre dojčiace matky, polohovaní, hygiene novorodenca

2. Preventívna prehliadka: 4. týždeň

 • anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky
 • antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka
 • komplexné pediatrické vyšetrenie
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • USG vyšetrenie bedrových zhybov, prípadne ortopedické vyšetrenie
 • poučenie o starostlivosti o dieťa (výživa, režim), podpora laktácie

3. Preventívna prehliadka: 7. týždeň

 • anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky
 • antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.)
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja - symetrický zdvih hlavy v polohe na brušku, schopnosť fixovať zrakom blízke premety či osoby
 • kontrola screeningového vyšetrenia bedrových kĺbov
 • podpora laktácie

4. Preventívna prehliadka: 10. týždeň

 • anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky
 • antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.)
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja
 • podpora laktácie

5. Preventívna prehliadka: 3. - 4. mesiac

 • anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky
 • antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.)
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja - poloha na chrbte – voľne otáča hlavu, sleduje očami, nožičky sa uvoľňujú od podložky, ručičky smerujú pred trup k strednej čiare, prezerá si ručičky, aktívny záujem o hračku; poloha na brušku – vzoprenie o lakte, drží hlavičku; negatívny vzopierací reflex
 • podpora laktácie
 • ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje 1. očkovanie hexavakcínou + proti pneumokok. ochoreniam (DTaP-VHB-HIB-IPV + PCV)

6. Preventívna prehliadka: 5. - 6. mesiac

 • anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky
 • antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.)
 • preventívne vyšetrenie moču
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja - hrubá a jemná motorika, reč a sociálne vzťahy podľa štandardnej stupnice
 • podpora laktácie
 • u nedojčených detí druhá zmena v stravovaní: zavádzanie nemliečnej stravy (dojčené deti až po ukončení 6. mesiaca života)
 • ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje 2. očkovanie hexavakcínou + proti pneumokok. ochoreniam (DTaP-VHB-HIB-IPV + PCV)

7. Preventívna prehliadka: 7. - 8. mesiac

 • anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky
 • antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.)
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja - hrubá a jemná motorika, reč a sociálne vzťahy podľa štandardnej stupnice + v polohe na chrbte dlho nevydrží, obracia sa na bruško, posádza sa; poloha na brušku – lozenie po štyroch; vertikalizácia – v závese pod pazuchami pri styku nožičiek s podložkou sa aktívne vzoprie a napriami sa
 • poradňa dojčených detí, podpora dojčenia
 • informácie o fluorizácii
 • u nedojčených detí druhá zmena v stravovaní: múčne jedlá (lepok) (u dojčených detí až v 8. mesiaci)

8. Preventívna prehliadka: 9. - 10. mesiac

 • anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky
 • antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.)
 • komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.)
 • vyšetrenie psychomotorického vývoja - používanie štipkového úchopu, rozvoj reči
 • poučenie o možnostiach vo výžive, podpora dojčenia
 • informácie o fluorizácii

9. Preventívna prehliadka: 11. - 12. mesiac (1 rok)

 • zhodnotenie celoročného vývoja antropometrických údajov
 • posúdenie jemnej a hrubej motoriky, chôdze, reči – používanie dvojslabičných slov
 • preventívne vyšetrenie moču
 • informácie o fluorizácii, podpora dojčenia
 • ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje 3. očkovanie hexavakcínou + proti pneumokok. ochoreniam (DTaP-VHB-HIB-IPV + PCV)

V 2. roku života (13 - 24 mesiacov)

by ste mali s dieťaťom poradňu navšítviť 1-krát:

10. Preventívna prehliadka: 18. mesiac

 • záverečná poradňa
 • anamnéza, antropometria, komplex. pediatrické vyšetrenie, psycho-motorický vývoj – uzatváranie veľkej fontanely
 • vyšetrenie kože a svalového tonusu
 • vyšetrenie lymfatických uzlín
 • kontrola zdrav. stavu dieťaťa po podaní očkovacej látky, prípadné doplnenie chýbajúceho očkovania
 • Vitamín D až do ukončeného 24. mesiaca
 • Poradentstvo na zníženie rizika náhodných úrazov
 • ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje 1. očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR)

 

Od 3. roku do 18.roku života

by malo dieťa absolvovať preventívnu prehliadku (PP) u pediatra každé dva roky. Obsahom týchto prehliadok je komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce aj poradenstvo rodičom a prípadné povinné očkovanie (preočkovanie).

Preventívna prehliadka v 3. roku života

 • Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia je zameraná na:
 • vyšetrenie tlaku, pulzu
 • vyšetrenie zraku, farbocitu, sluchu a reči – spolupráca s logopédom
 • udržiavanie telesnej čistoty (pomočovanie)
 • preventívne vyšetrenie moču

Preventívna prehliadka v 5.- 6. roku života

 • Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia je zameraná na:
 • školská zrelosť – spolupráca so psychológom, problémy so zaškolením detí do 1. triedy ZŠ
 • vyšetrenie zraku, farbocitu – na úrovni samostatného pomenovávania, sluchu a reči (dyslália, tvorba viet, zajakávanie)
 • udržiavanie telesnej čistoty (enuréza)
 • Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne (DTaP-IPV)

Preventívna prehliadka v 7. roku života

 • Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia je zameraná na:
 • Pátranie po psychosomatických chorobách
 • Vyšetrenie pohybového aparátu, pátranie po chybnom držaní tela – spolupráca s ortopédom
 • Vyšetrenie štítnej žľazy
 • Vyšetrenie zraku

Preventívna prehliadka v 9. roku života

Komplexné pediatrické vyšetrenie.

Preventívna prehliadka v 11. roku života

Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia aj vyšetrenie lipidového profilu. Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, preočkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR).

Preventívna prehliadka v 13. roku života

 • Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia je zameraná na:
 • Posúdenie otázok voľby povolania
 • Sexuálna výchova
 • Boj proti narkománii
 • Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne (DTaP-IPV)

Preventívna prehliadka v 15. roku života

 • Výstupná prehliadka po skončení povinnej školskej dochádzky vrátane antropometrických meraní
 • Posúdenie voľby povolania
 • Spísanie epikrízy so zhodnotením stavu a vývoja dieťaťa od narodenia
 • Zdôraznenie odchýlok od normy, návrh ďalšieho riešenia vrátane prognózy a príp. zmenenej pracovnej schopnosti
 • Vstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť

Preventívna prehliadka v 17. roku života

 • 2 roky po vstupe na SŠ komplexné pediatrické vyšetrenie študenta vrátane antropometrických meraní plus:
 • vyšetrenie lipidového profilu
 • výstup zo SŠ - komplexné pediatrické vyšetrenie študenta končiaceho stredoškolskú dochádzku vrátane antropometrických meraní

Preventívne vyšetrenia vysokoškoláka

zahŕňajú komplexné vyšetrenie pred vstupom na VŠ, po dvoch rokoch od nástupu na VŠ a výstupnú prehliadku po ukončení VŠ.

Zdravotné poisťovne hradia poistencom do 18 rokov aj 2 preventívne prehliadky za rok u stomatológa. Súčasťou každej takejto PP je:

 • podrobná prehliadka chrupu a mäkkých tkanív ústnej dutiny
 • kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov
 • poučenie o dentálnej hygiene a hygienických návykoch

 

Obsah a rozsah preventívnych prehliadok detí upravuje Zákon č. 577/2004 Z.z..

 

 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 18 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised