Operácia: Obriezka – Cirkumcízia

MUDr. Jozef Babala, PhD.- detský chirurg 7

Obriezka sa vykonáva pri zúženej predkožke, alebo pri príliš dlhej predkožke, ktorú nemožno voľne pretiahnuť cez žaluď penisu.

Dôvodom na obriezku zo zdravotných dôvodov je napríklad cukrovka, kedy má zákrok zabrániť, aby sa v predkožkovom vaku pomnožili kvasinky, ktorým sladký moč vytvára vhodné prostredie na ich usídlenie.

foto: ingImage

Medzi ďalšie medicínske dôvody na obriezku patria: poranenie predkožky, tiež parafimóza – to je keď pretiahnutá predkožka ostane stiahnutá za žaluďom, opuchne a nedá sa vrátiť naspäť.

Balanitída – to je zápal predkožky, kde obriezka znižuje riziko infekcie močového traktu novorodenca, znižuje riziko vzniku karcinómu penisu alebo krčku maternice a znižuje riziko prenosu pohlavných chorôb.

Na základe religióznych tradícií, sa obriezka vykonáva v novorodeneckom, alebo dojčenskom období, najčastejšie v 3 mesiacoch života. Zákrok je podložený zmienkami z rôznych období, že obriezka pomáhala liečiť, alebo pôsobila preventívne pri viac ako 100 chorobách.

Poznáme tiež zanorený, alebo schovaný penis, kde okrem zúženej predkožky je vyvinutú mohutný tukový vankúš, ktorý prekrýva takmer celý penis.

foto: ingImage

 

Ako spoznáme fimózu a kedy si ju treba začať všímať

Fimóza v pravom slova zmysle je zúženie ústia predkožky cirkulárne vytvorenou belavou jazvou – tuhším kožným prstencom, ktorý môže takmer kompletne uzatvárať ústie predkožkového vaku.

Keďže moč ťažšie odteká tenkým prúdom, je typické vytváranie balónikovitého rozdutia prekožkového vaku pri močení. Nehovoriac o tom, že nie je možné udržiavať dostatočnú hygienu a hrozí zápal močových ciest.

Takáto jazva môže vzniknúť ako dôsledok opakovaných zápalov, ale ešte častejšie vzniká pri snahe o nerozumné preťahovanie prekožky u malých chlapcov, kedy to je viac škodlivé ako osožné!

V novorodeneckom a dojčenskom veku je prekožka, ktorá sa nedá pretiahnuť úplne prirodzeným javom.

Ak sa hromadí pod zlepeninou belavý maz zo žliazok, ale nie je prítomný zápal, nie je žiadúce nasilu odlepovať a preťahovať predkožku. Pri každom takomto pokuse dochádza ku drobným trhlinkám v oblasti ústia predkožky a výsledkom opakovaných pokusov je pevná jazva, teda ozajstná fimóza.  

V 1 roku života je možné pretiahnuť predkožku u 50% detí. V 4 rokoch veku je možné pretiahnuť predkožku u 90% detí bez toho, aby sme spôsobili traumu.

foto: ingImage

 

Čo je to zlepená predkožka (conglutinatio praeputii)

Je to pevné prilepenie (konglutinácia) vnútornej plochy predkožky o povrch žaluďa. V tomto uzatvorenom priestore sa môže hromadiť maz (smegma) a vytvárať belavo presvitajúce vankúšiky.

Pri vniknutí bakteriálnej infekcie dôjde ku hnisavému zápalu predkožky (balanitída), ktorú treba liečiť preplachmi predkožkového vaku.
Odliepanie vnútorného listu predkožky od povrchu žaluďa (dekonglutinácia) je bolestivý, nepríjemný zákrok, preto ho robíme najradšej na záver nejakej inej operácie, napríklad pruhu alebo nezostúpeného vajíčka, ešte počas celkovej anestézie.

Čo spôsobuje krátka uzdička penisu(frenulum breve)

Po odlepení predkožky, alebo pri operácii fimózy, či  pri bežnom vyšetrení často zistíme, že pacient má krátku uzdičku (frenulum breve). Tento väzivový pruh idúci od ústia močovej trubice na predkožku sa môže pri stiahnutí predkožky neúmerne napnúť (pretože je krátky) a ohýbať žaluď.

Uzdička je veľmi citlivá a ku jej poraneniu – natrhnutiu dochádza pri nástupe sexuálnej aktivity chlapca. Natrhnutie je bolestivé, sprevádzané silným krvácaním. Preto pri takomto zistení robíme preťatie uzdičky a plastiku (frenuloplastika). U detí treba takýto zákrok robiť v celkovej anestézii.

 

Obriezka – Cirkumcízia

Riešením jazvovitej fimózy je operácia – obriezka (cirkumcízia). Táto môže byť ÚPLNÁ, kedy ostáva celý žaluď odhalený, alebo ZÁCHOVNÁ, kedy, pokiaľ to anatomické pomery umožnia, ostáva žaluď čiastočne prekrytý predkožkou. Kompletná obriezka sa robí z pravidla pri ochorení na cukrovku, alebo z rituálnych dôvodov.

Miernejšiu formu jazvovitej fimózy je možné liečiť kortikosteroidovými masťami aplikovanými 3x denne po dobu 6-tich týždňov, kedy dôjde, s pomerne dobrým efektom, ku rozpusteniu jazvy a uvoľneniu ústia. Vhodnosť tej ktorej liečby, ako aj vyhovujúci typ obriezky prekonzultujte s lekárom.

Tento zákrok sa u detí robí zásadne v celkovej anestézii a je vhodný pre jednodňovú chirurgiu. Samozrejme sa vykonáva aj formou hospitalizácie v nemocničnom zariadení.

Kompetentnými na operovanie takýchto pacientov sú detský chirurg, alebo detský urológ.

foto: IngImage

Vyšetrenia a operácia fimózy

A: Hospitalizácia v nemocnici

 trvanie: 3 dni (2 noci)

1. Návšteva vášho pediatra, ktorý vás s výmenným lístkom odošle ku špecialistovi – detskému chirurgovi.

2. Návšteva detsko-chirurgickej ambulancie (spádovej a potom nemocničnej, kde je lôžkové zariadenie, alebo priamo nemocničnej), vyšetrenie dieťaťa a zvolenie vhodného času operácie.

3. Vyšetrenie v anestéziologickej ambulancii.

4. V týždni pred plánovaným termínom vyšetrenie pediatrom a odber krvi na testy podľa požiadavky anestéziológa (dieťa musí byť 3 týždne pred plánovaným zákrokom zdravé).

5. V daný termín prijatie cez detskú chirurgickú a anestéziologickú ambulanciu na lôžkové oddelenie nemocnice. Dieťa má právo na prítomnosť jedného rodiča, za príplatok je možnosť samostatnej izby.

Deň prvý: Prijatie na lôžkovom oddelení, večer podanie lieku.

Deň druhý: Ráno na lačno, ranné podanie lieku, operácia podľa harmonogramu (vo výnimočných prípadoch môže byť operácia presunutá na nasledujúci deň). Operácia trvá približne 20 minút. Neľakajte sa ak od odvezenia dieťaťa až po jeho návrat uplynú 2 hodiny. Do tohto času patrí príprava, anestézia, operácia, prebudenie a sledovanie pacienta. Pooperačne má dieťa infúziu, až kým neprijíma dostatočne tekutiny. Pod vplyvom anestetík môže dieťa reagovať neprirodzene, sťažuje sa na bolesti, ktoré sú tlmené liekmi. O vaše dieťa sa stará zdravotná sestra, no treba si uvedomiť, že sa stará o niekoľko detí, z ktorých každé je pre svojho rodiča tak drahé, ako to vaše pre vás.

Deň tretí: Kontrola chirurgom, prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti. Chirurg ostáva nezriedka v anonymite.

6. Po týždni kontrola na chirurgickej ambulancii, kontrola po operácii, prípadne vybratie stehov z rany.

7. Návšteva u vášho pediatra, odovzdanie prepúšťacej správy.

8. 2 týždne rekonvalescencia v domácom prostredí, 1 mesiac bez cvičenia. Bez diétneho obmedzenia.

 

B: Jednodňová chirurgia

– pobyt v zariadení trvá 2-4 hodiny

1. Návšteva vášho pediatra, ktorý vás s výmenným lístkom odošle ku špecialistovi – detskému chirurgovi.

2. Návšteva detsko-chirurgickej ambulancie zariadenia poskytujúceho služby jednodňovej chirurgie. Vyšetrenie dieťaťa a zvolenie vhodného času operácie, odporučenie odberov a vyšetrení.

3. V týždni pred plánovaným termínom vyšetrenie pediatrom a odber krvi na testy (dieťa musí byť 3 týždne pred plánovaným zákrokom zdravé)

4. V daný termín prijatie do zariadenia jednodňovej chirurgie na presne určený čas, vyšetrenie anestéziológom, podanie lieku (premedikácia) a umiestnenie dieťaťa na lôžko. Operácia trvá približne 20 minút, po prebudení sa pacient monitoruje na lôžku, kde je prítomný rodič. Pod vplyvom anestetík môže dieťa reagovať neprirodzene, sťažuje sa na bolesti, ktoré sú tlmené. Dieťa je pod kontrolou anestéziológa. Kontrola chirurgom, prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti.  Osobný kontakt chirurga s rodičmi.

5. Po týždni kontrola na chirurgickej ambulancii, kontrola po operácii, prípadne vybratie stehov z rany.

6. Návšteva u vášho pediatra, odovzdanie prepúšťacej správy.

7. 2 týždne rekonvalescencia v domácom prostredí, 1 mesiac bez cvičenia. Bez diétneho obmedzenia.

Dokumentačné fotografie:

 1. Fimóza – stav pred operáciou
 2. Stav po operácii
 3. Stav po vyhojení

 

Pooperačné obdobie a komplikácie 

V pooperačnom období si treba byť vedomí, že opuch a krvná podliatina sa vyskytuje veľmi často a následne v priebehu niekoľkých týždňov spontánne ustúpi.

Vážnejšou komplikáciou môže byť krvácanie, ktoré nie je dramatické, ale len zriedka spontánne ustane. Vtedy vyžaduje chirurgické ošetrenie.

Prvé dva dni po operácii treba dieťa častejšie ponúkať tekutinami, aby dostatočne močilo, nakoľko môže byť prítomné štípanie po odlepení predkožky zo žaluďa. V pooperačnom období sú vhodné sedacie kúpele v odvare z repíka na zmiernenie opuchu a na podporenie hojenia. 

Konečný, esteticky uspokojivý tvar nadobudne táto časť organizmu po niekoľkých týždňoch.

Autor článku a ilustračných fotografií :

 • MUDr. Jozef Babala, Jednodňová chirurgia pre deti, EuroMed.SK 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (34 hlasov, priemerne: 4,40 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. Spätné upozornenie: Detská chirurgia 2. - DetskeChoroby
 2. I když je tu už přes 3 roky mrtvo, rozhodl jsem se tu něco napsat.

   

  Je to jeden z nejlepších článků, který jsem kdy četl, má však jednu vadu. Jsou tam velmi zastaralé údaje o tom, kdy má být předkožka přetahovací vycházející z mylných údajů britského pediatra Douglase Gairdnera. Jinak je však přínos dr. Gairdnera obrovský a nezpochybnitelný, poněvadž se zasloužil o to, že barbarská pavědecká novorozenecká rutinní obřízka nejprve v Británii a později v zemích commonwealthu prakticky vymizela. Zatímco téměř každý Brit starší šedesáti let je obřezaný, tak sazba obřízky u etnických Britů mladších třiceti let se blíží nule. Jen v USA se zacementovali ve svých pavědeckých nesmyslech a tak v tom barbarství pokračují. I když ne všude, jsou tam státy, zvláště na západním pobřeží, kde rutinní obřízka už téměř vymizela.

   

  Gairdnerův omyl však vedl a jak vidím, dodnes mnohdy vede ke zbytečné amputaci předkožky v pozdějším dětském věku.

   

  Dle nových výzkumů je průměrný věk zatažitelnosti předkožky až 10,4 let. U mnohých se to uvolní až v pubertě, u někoho až v 17 nebo 18. Teprve v tom věku lze poznat, zda je nutná operace. Ta je nutná tak u jednoho až dvou ze sta.

   

  Jinak před lety vyšel článek, kde má doktorka správné názory na

   

  http://www.rodina.cz/clanek5274.htm

   

  jako autorka je tam uvedena MUDr. Jana Kaprynaiyová. Když jsem hledal na googlu, tak jsem našel jedinou pediatričku toho jména a ta působí v Bratislavě. Takže by to někde mohlo být i ve slovenčině.

 3. Dobry den chcem sa opytat mam maleho syna ide mat dva roky a chcem predist aby mu bol na penise robeny akykolvek zakrok co mam robit co nemam robit cim sa mam riadit viete mi pomoct? Dakujem pmisaniova@gmail.com

 4. Dobrý deň,zistil som že mám tiež frenulum breve.Ked sa mi stoporí penis tak si neviem ani predkožku pretiahnuť cez žalud.Nechcem to siliť,lebo sa bojím že sa mi pretrhne uzdička.Budem rád ak mi dáte nejakú radu čo stým robiť.Pohlavný styk som ešte nemal a nechcem aby sa mi stal nejaký trapas Sad

   

  môj email : lukigaspi@centrum.sk

   

  dakujem

 5. Dobrý na českém internetu neni moc rad o co vše dělat po operaci-po obřízce.

  Měl jsem jizvenou fimozu.Po zákroku po 10dnech mám dojem,že po estetické stránce není vše v pořádku.Bojím se ,že deformace-velmi velký vak !boule velikosti pinpongového míčku pod žaludem a přišit zbytku předkožky až pod žaludem skoro 10mm a uzdička chybí.Při pohledu jsem zkroušený že již nebudu muž jako drív.

  Myslíte žeje vše v pořádku.Kontrola proběhla rychle bez možnosti otázek.

 6. Dobry den, mam podobny problem ako „frenulum breve“. Mam asi ako sa tam pise kratku uzdicku. Ked sa mi stopori penis, pretiahnem si predkozku normalne cez zalud, ale ohyba mi ju , a vidno ako sa uzdicka spanuje. Mohli by ste mi nieco na to napisat na email feromatuge21@azet.sk ?. dakujem

Pridaj komentár