ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
piatok 20.10.2017 | meniny má Vendelín  
Detské chorobyHlava

Zelený očný zákal – glaukóm

 Dagmar Mozolová, redakcia   07.06.2015   6

Vôbec netušíte, že ho máte. Ak raz za čas vidíte zahmlenejšie, napadne vám, že ste asi unavená. Ak občas spozorujete, že máte červené oči, pomyslíte si, že vám do nich čosi padlo... A pritom je na vine zelený očný zákal – glaukóm. Zákerný, pretože nebolí. 

foto: isifa

Pomenovanie glaukómovej choroby pochádza z Grécka. Glaucos - glaucosis vo voľnom preklade znamená „akoby farba mora.“ Starí liečitelia pomenovali toto očné ochorenie podľa modrozelenej farby zrenice, ktorá sa objavuje v terminálnych štádiách slepoty. Príčina nebola známa, preto bolo ochorenie považované za určitý druh očného zákalu, tzv. zeleného zákalu. Prelomom v diagnostike glaukómu nastal v roku 1851, kedy bol objavený ručný oftalmoskop.

Glaukóm – zelený zákal – definícia

Glaukóm (= zelený zákal) je súhrnným pomenovaním pre rôzne ochorenia oka, ktoré majú väčšinou spoločné tri charakteristiky:

 • zvýšený vnútroočný tlak,
 • výpadok zorného poľa,
 • exkavácia papily so stratou hmoty (atrofia) zrakového nervu.
  Vo väčšine prípadov je príčinou vzniku glaukómu zvýšený vnútroočný tlak, ktorý poškodzuje hlavne nervové vlákna zrakového nervu. Poškodené nervové tkanivo už nemôže podávať mozgu všetky informácie a dochádza k výpadkom zorného poľa, ktoré sú pre glaukóm typické. Pretože však existujú aj pacienti s glaukómom, ktorí majú normálny vnútroočný tlak, hovorí sa aj o ďalších faktoroch, ktorými sú poruchy prekrvenia zrakového nervu a sietnice. Do úvahy by potom prichádzali cievne ochorenia a príliš vysoký alebo príliš nízky krvný tlak.

Zvyčajne sa rozlišujú štyri rozličné formy glaukómu:

 1. primárny glaukóm s otvoreným uhlom,
 2. primárny glaukóm s uzavretým uhlom (= akútny glaukóm/ glaukómový záchvat),
 3. sekundárny glaukóm, zvýšenie vnútroočného tlaku ako následok iného ochorenia oka alebo celkového ochorenia.
 4. vrodený glaukóm

 

Formy glaukómu 

Najčastejším glaukómom je primárny glaukóm s otvoreným uhlom. Dlhodobo nespôsobuje pacientovi žiadne ťažkosti. Ak sa diagnostikuje vo včasnom štádiu, liečba očnými kvapkami je veľmi účinná. Jeho najväčším problémom je včasná diagnostika. Často sa odhalí náhodou pri inom oftalmologickom vyšetrení, keď očný lekár nameria vyššie až veľmi vysoké hodnoty vnútroočného tlaku. Aj keď pacient necíti žiadne alarmujúce príznaky, terč zrakového nervu býva už vážne poškodený a zorné pole výrazne zúžené. 
Ďalšou formou glaukómu je akútny glaukóm. Môže viesť k rýchlemu oslepnutiu. Vrodený a sekundárny glaukóm sú následkom iných ochorení očí. Ak očné kvapky nestačia, nasleduje liečba laserom alebo operáciou.

Stavba oka


Oko je významným orgánom ľudského organizmu. Z praktického hľadiska je oko najdôležitejším zmyslovým orgánom, lebo stelesňuje najvýznamnejší zo všetkých zmyslov - zrak. Zrak umožňuje vidieť svet v jeho rozmanitosti, rozlišovať svetlo od tmy, rozpoznávať formu predmetov, zistiť rozdielnosť medzi farbami, vidieť blízke i vzdialené priestory a pohyb v nich. Oko je guľovitý útvar, ktorého os od predného po zadný pól meria u dospelého človeka priemerne 24 mm.

Priebeh glaukómu

 

V zdravých očiach je vnútroočný tlak, ktorý nepoškodzuje terč zrakového nervu, ani zrakový nerv. V prípade zrakového vnemu sa na sietnici pomocou optického systému oka zobrazuje obraz, ktorý nervové bunky sietnice menia na impulzy a tie sú prenášané zrakovým nervom do mozgu. Zdravé oči bez glaukomového postihnutia majú zorné pole normálne.

Počiatočné štádium

 

U pacientov s očnou hypertenziou (zvýšený vnútroočný tlak - VOT) spôsobuje zhoršený odtok vnútroočnej tekutiny zvýšenie VOT. Zvýšený VOT utláča zrakový nerv spolu s vyživujúcimi cievami hlavne v oblasti jeho terča, čím dochádza k jeho poškodeniu. Vzniká priehlbinka terča zrakového nervu (exkavácia). Ak VOT zostane vysoký, exkavácia (priehlbinka) sa zväčšuje a dochádza k odumieraniu nervových vlákien sietnice.

V skorých štádiách glaukómu pacient väčšinou nezaznamená žiadne príznaky. Niektorí vnímavejší jedinci si uvedomujú niektoré nešpecifické potiaže, ako napríklad zlé zaostrovanie pri čítaní alebo trvalý pocit tupého videnia. Zvýšený VOT väčšinou nespôsobuje bolesť ani pocit tlaku v očiach. Dochádza k úbytku nervových vlákien, ale zorné pole väčšinou zostáva bezo zmien.

Pokročilé štádium

 

Bez liečby tlak ostáva vysoký, väčšie pôsobenie tlaku na terč zrakového nervu zväčšuje jeho exkaváciu (priehlbinku). V tomto štádiu odumierajú nervové vlákna vo väčšej miere. To spôsobuje úbytok zorného poľa, spočiatku väčšinou iba v periférnej časti. Pacienti ho popisujú ako „zatemnenie okraja videnia.“ Môže byť stále zachovaná veľmi dobrá celková zraková ostrosť. Akonáhle sa úbytok zorného poľa raz vyskytne, nemôže byť už vrátený do pôvodného stavu ani liekmi, ani chirurgickým zákrokom.

Neskoré štádium

 

Tak ako glaukóm postupuje, tak sa exkavácia zrakového nervu zhoršuje – terč zrakového nervu začína strácať svoj tvar, nervové vlákna odumierajú v zvýšenej miere a úbytok zorného poľa sa stáva pre pacienta nápadným. Sietnica a zrakový nerv sú závažne poškodené a nie sú schopné správne preniesť dopadajúci obraz sietnice do mozgu. Z toho vyplýva veľký úbytok zorného poľa.

Konečné štádium

 

V konečnom štádiu glaukómu terč zrakového nervu stratil svoj tvar, dochádza k obrovskému úbytku nervových vlákien a poškodeniu zrakového nervu je veľmi silné.

Poškodenie spôsobené glaukómom je nezvratné a nedá sa korigovať liekmi ani chirurgickým zákrokom. Akákoľvek ďalšia liečba môže len zabrániť úplnej slepote.

Po zistení vysokej hodnoty vnútroočného tlaku je potrebné doplniť ďalšie vyšetrenia, aby sa tak odhalilo možné postihnutie zrakového nervu.

 

Najčastejšie príznaky akútneho a chronického glaukómu

 

Akútny glaukóm

Pre akútny glaukóm alebo glaukóm so zatvoreným uhlom je typický náhly vzostup vnútroočného tlaku, ktorý vedie k prudkým bolestiam hlavy, pocitu na zvracanie, zvracaniu a zníženiu zrakovej ostrosti. Tento akútny záchvat musí byť neodkladne ošetrený odborníkom. Akútny galukóm:

 • náhla bolesť očí,
 • červené oko,
 • zahmlené videnie, dúhové kruhy okolo svetelných zdrojov,
 • nauzea, dávenie.

 

Chronický glaukóm

Glaukóm s otvoreným uhlom, ktorý sa vyskytuje častejšie, môže prebiehať nepozorovane, lebo strata zraku je väčšinou postupná a nebolestivá. Keď si už jedinec začne ochorenie všímať, poškodenie je v pokročilom, nezvratnom štádiu. Ide teda o ticho prebiehajúce ochorenie, a preto je glaukóm považovaný za veľmi nebezpečný. V niektorých prípadoch si jedinec môže všimnúť prítomnosť akejsi dúhovej žiary okolo svetelných predmetov.
Neexistuje vždy priamy vzťah medzi stupňom postihnutia zrakového nervu a znížením zrakovej ostrosti. Niektorí jedinci s veľmi postihnutým zrakovým nervom si môžu udržiavať prakticky normálnu kvalitu videnia a ochorenie sa zistí len náhodne pri rutinnom vyšetrení.
K prvým prejavom ochorenia patrí až zhoršovanie zrakovej ostrosti. Na prvom mieste je poškodené periférne videnie a ak sa vnútroočný tlak nelieči, tak postupné postihnutie aj centrálneho videnia vyústi do úplnej slepoty následkom lézie zrakového nervu.


Chronický glaukóm:

 • často žiadne príznaky,
 • potreba častej výmeny okuliarových skiel,
 • neschopnosť očí prispôsobiť sa tmavým priestorom,
 • koncentrické zúženie zorného poľa,
 • zahmlené videnie,
 • dúhové kruhy okolo svetelných zdrojov,
 • mierne bolesti hlavy.


Rizikové faktory glaukómu oka:

 • zvýšený vnútroočný tlak (nad 21 mm Hg),
 • vek nad 40 rokov, pokiaľ nebolo doposiaľ realizované očné vyšetrenie,
 • dedičnosť – výskyt zeleného zákalu v rodine,
 • ochorenia ciev,
 • vysoký alebo nízky tlak,
 • migrény,
 • krátkozrakosť, ďalekozrakosť,
 • cukrovka,
 • úraz oka (poranenie očí),
 • glaukóm ako sekundárne ochorenie. 
 • Glaukómový záchvat môže vzniknúť aj druhotne, a to pri diabete, ochorení štítnej žľazy, zápaloch a iných ochoreniach postihujúcich zrenicu.

Vyšetrenia, diagnostika

Diagnostika glaukómu sa uskutočňuje prostredníctvom merania vnútroočného tlaku, ktoré sa robí buď v rámci pravidelnej rutinnej očnej prehliadky alebo po zistení straty zrakovej ostrosti. Najjednoduchšou metódou je tonometria (spôsob merania tlaku) za použitia purpurového svetla na stanovenie tlaku.

 

K hlavným vyšetreniam patria:

Vyšetrenie očného pozadia Prostredníctvom oftalmoskopie sa prezrie oblasť sietnice, odkiaľ vystupujú vlákna zrakového nervu. Táto oblasť sa označuje ako terč zrakového nervu a za normálnych podmienok má okrúhly pravidelný tvar s miernym prehĺbením vo svojej centrálnej časti. V závislosti od závažnosti glaukómu bude terč viac alebo menej prehĺbený a zároveň bude prítomné postihnutie ciev sietnice spolu s vyblednutím terča zrakového nervu.

Vyšetrenie zorného poľa

Robí sa na prístroji nazývanom perimeter. V súčasnosti je vyhodnotenie počítačové. Stanovenie zorného poľa umožňuje dokázať prípadné zúženie jeho rozsahu, a tým určiť skutočný stupeň závažnosti ochorenia. Vyšetrenie zorného poľa je metóda na zhodnotenie vývoja či zhoršenia glaukómu.

 

 

Definitívnu diagnózu glaukómu môže vysloviť len oftalmológ.

Pojem vysokého alebo nízkeho vnútroočného tlaku nie je dostatočný na stanovenie diagnózy glaukómu. Nameranie vyšších hodnôt vnútroočného tlaku treba doplniť vyšetreniami, ktoré potvrdia anatomické poškodenie zrakového nervu a funkčné zhoršenie zraku. Nekontrolovaný vnútroočný tlak v priebehu 5 - 10 rokov môže byť príčinou vážnych zrakových porúch.

Definitívnu diagnózu glaukómu môže vysloviť len oftalmológ. Ten by mal pravidelne vyšetrovať všetkých jedincov po dovŕšení určitého veku bez ohľadu na to, či trpia alebo nie nejakým očných ochorením, hlavne ak sa glaukóm vyskytol u rodinných príslušníkov. Včasné odhalenie glaukómu je kľúčom k liečebnému úspechu. U jedincov (nad 40 rokov), ktorí nikdy nemali zvýšený vnútroočný tlak, a teda nebol u nich stanovený glaukóm, sa odporúča realizovať kontrolné vyšetrenia raz ročne.

Liečba glaukómu

Keďže strata zraku, ku ktorej už došlo, je nezvratná, musíme sa uspokojiť s tým, že liečbou len zabránime ďalšiemu zhoršovaniu zraku. Glaukóm je prakticky nevyliečiteľné ochorenie, pri ktorom je možné dosiahnuť zníženie vnútroočného tlaku len farmakologickými a chirurgickými metódami s cieľom zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu zrakového nervu po čo najdlhšiu dobu. Ideálne by bolo dosiahnuť hodnoty tlaku nižšie, než sa normálne vyskytujú u priemerného obyvateľstva. Podľa odporúčaní Európskej glaukómovej spoločnosti je u pacientov s pokročilým glaukómom vhodné dosiahnuť pri každej kontrole vnútroočný tlak nižší ako 18 mmHg.
Konkrétna liečba závisí od veku pacienta a od stupňa postihnutia zrakového nervu. Liečba je bežne kombináciou rôznych liekov a chirurgických techník. 

Lieky

Galukóm sa lieči liekmi vo forme očných kvapiek, ktoré obsahujú rôzne účinné látky, ako betablokátory, sympatomimetiká, prostaglandíny a ďalšie. Všetky tieto lieky významným spôsobom prispejú k zlepšeniu priebehu ochorenia. Ako každý liek, aj tieto prípravky môžu mať vedľajšie účinky vo forme očných ťažkostí, svrbenia, bolestí hlavy, srdcovo-cievnych a dýchacích problémov.

Všetky tieto nežiaduce účinky treba konzultovať s lekárom. V súčasnosti je bežné, že po stanovení diagnózy glaukómu sa začne s liečbou vo forme očných kvapiek, a to za predpokladu, že poškodenie zrakového nervu nie je veľmi veľké a pri lokálnej liečbe nepozorovať pri pravidelných kontrolách zhoršovanie nálezu. Ak sa nedosiahne kontrola vnútroočného tlaku očnými kvapkami, t.j. konzervatívnou liečbou, pristupuje sa k liečbe chirurgickej.

 

 

Chirurgická liečba

Od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia sa vykonáva technika označovaná ako trabekuloplastika (výkon na trámcovej sieťke) pomocou lasera, ktorý jednoduchým spôsobom vytvorí nové vnútroočné kanáliky na odtok komorového moku. Ide o krátkotrvajúci zákrok, ktorý sa uskutočňuje v lokálnej anestézii.

V niektorých prípadoch na udržanie prijateľného vnútroočného tlaku je potrebné prikročiť k tradičnému chirurgickému zákroku s cieľom vytvoriť novú odtokovú cestu, akýsi ventil pre oko. Nezriedka sa v rámci tohto operačného zákroku odstraňuje aj sivý zákal.

Prognóza glaukómu

Je dôležité vedieť, že v súčasnosti glaukóm už nie je synonymom slepoty, ale musí sa odhaliť včas a pacient musí zodpovedne dodržiavať predpísanú liečbu. Pokrok vo farmakologickej a chirurgickej liečbe je neustály a ponúka čoraz sľubnejšie očakávania ohľadom kontroly ochorenia. Pacient zároveň musí dodržiavať termíny pravidelných kontrol, prípadne navštíviť svojho očného lekára aj mimo termínu, len čo sa zjaví nejaká komplikácia.

Ako už vieme, glaukóm je vo väčšine prípadov tiché ochorenie. Hoci pacient nemusí mať žiadne ťažkosti a dobre vidí po chirurgickom zákroku alebo pri používaní očných kvapiek, to ešte neznamená, že pravidelné kontroly špecialistom už nie sú potrebné. Kontrola vnútroočného tlaku si nevyžaduje žiadne diéty ani špeciálne opatrenia a pacient môže viesť úplne normálny život.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.2 z 5. Celkom 54 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Komentáre k článku
Leuša napísané 15.03.2017 17:54

Tomi čo sa týka našich slovenských očných centier tak podľa mňa je najlepšou voľbou očné centrum excelens. Jendak majú šikovných lekárov, špičkové technológie a taktiež operujú celý deň. Skús sa pozrieť na nich ale myslím že by ťa mohli osloviť

Tomi napísané 12.04.2016 00:24

Máte niekto skúsenosti s liečbou v našich slovenských klinikách? Konkrétne by ma zaujímal názor na veni-vidi.sk/index.php/sk/operacie/liecba-zeleneho-zakalu-glaukom Píšu tam, že je operácia uspešná asi v 80 percentách, to je dobrá šanca, ne?

Eva janova napísané 20.11.2014 18:06

mam dedicne ochorenie oboch oci ktore sa neda liecit a postupne vedie k praktickej slepotemam 5 deti a su tak isto postihnute 1 znich ma len 10 rokov neviem sa ztoho spametat a neviem to detom vysvetlit a aka bude ich buducnost ked su vsetci aj somnou odkazany na pomoc inej osoby Frown Big Grins

Vaše menokralikova napísané 27.02.2013 19:39

Váš komentár Cool mam dg.RA glaukom a tlak v očiach 13/15mmhg - vraj nízky predpísala mi gingu b . na zvýšenie tlaku pričom všade sa píše že pri tejto dg. ja tlak vysoky tak ako to je u mna potom

maria napísané 07.09.2009 00:14

Váš komentár dobry večer chcela by som sa pitat moj syn ma 27 rokov a od malička mal zeleny zakal operovaliho a nepodarilo sa operacia,je muzikant a velmi sa trapi už teraz že nevie sa pohibovat bola by neaka sanca niekde zahraniči aby mohol videt už neviem čo mam robit strašne sa trapi on nie je hendikepovany vobec nevidno na neho že by nevidel keby si nedal dole okulare prosim vas keby ste niečo vedeli o neaku operaciu bola by som schopna mu dat svije jedno oko keby som vedela že robia niečo take dakujem čakam na vaše odpoved

Oľga napísané 22.06.2009 20:40

Juj vyplašili ste ma, môj syn Jakubko ma 9 rokov a DMO a lieči sa na glaukom, mám veak pocit, ze zel vidi, ale on mi to nevie opisat, nakolko jeho rec je s minimalnym slovnikom slov. Velmi by som mu chcela pomoct, ale uz neviem ako a hlavne ked vidim ako trpi a boli ho hlavky uz zlomil aj par okuliarov co ich stiskal koli bolesti, aj v aute nam krici, ze ideme rychlo aj ked ideme dost pomaly napriklad 60km/h, ked chce nieco lepsie vidiet, vidim ako zaostruje zrak. Ozaj nosi dioptrie cislo 5,5 ale mal by mat 7 dioptrie. ma vela inych ochoreni a myslim si, ze jeho stav sa stale bude zhorsovat , lebo mava apnoicke pauzy pocas spanku a kazdy sa mu boji pomoct , lebo by ho museli uspat. Vy by ste mi vedeli nejak pomoct, vlastne syncekovi?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Najčítanejšie
Náš TIP
Komentáre k článku
Leuša napísané 15.03.2017 17:54

Tomi čo sa týka našich slovenských očných centier tak podľa mňa je najlepšou voľbou očné centrum excelens. Jendak majú šikovných lekárov, špičkové technológie a taktiež operujú celý deň. Skús sa pozrieť na nich ale myslím že by ťa mohli osloviť

Tomi napísané 12.04.2016 00:24

Máte niekto skúsenosti s liečbou v našich slovenských klinikách? Konkrétne by ma zaujímal názor na veni-vidi.sk/index.php/sk/operacie/liecba-zeleneho-zakalu-glaukom Píšu tam, že je operácia uspešná asi v 80 percentách, to je dobrá šanca, ne?

Eva janova napísané 20.11.2014 18:06

mam dedicne ochorenie oboch oci ktore sa neda liecit a postupne vedie k praktickej slepotemam 5 deti a su tak isto postihnute 1 znich ma len 10 rokov neviem sa ztoho spametat a neviem to detom vysvetlit a aka bude ich buducnost ked su vsetci aj somnou odkazany na pomoc inej osoby Frown Big Grins

Vaše menokralikova napísané 27.02.2013 19:39

Váš komentár Cool mam dg.RA glaukom a tlak v očiach 13/15mmhg - vraj nízky predpísala mi gingu b . na zvýšenie tlaku pričom všade sa píše že pri tejto dg. ja tlak vysoky tak ako to je u mna potom

maria napísané 07.09.2009 00:14

Váš komentár dobry večer chcela by som sa pitat moj syn ma 27 rokov a od malička mal zeleny zakal operovaliho a nepodarilo sa operacia,je muzikant a velmi sa trapi už teraz že nevie sa pohibovat bola by neaka sanca niekde zahraniči aby mohol videt už neviem čo mam robit strašne sa trapi on nie je hendikepovany vobec nevidno na neho že by nevidel keby si nedal dole okulare prosim vas keby ste niečo vedeli o neaku operaciu bola by som schopna mu dat svije jedno oko keby som vedela že robia niečo take dakujem čakam na vaše odpoved

Oľga napísané 22.06.2009 20:40

Juj vyplašili ste ma, môj syn Jakubko ma 9 rokov a DMO a lieči sa na glaukom, mám veak pocit, ze zel vidi, ale on mi to nevie opisat, nakolko jeho rec je s minimalnym slovnikom slov. Velmi by som mu chcela pomoct, ale uz neviem ako a hlavne ked vidim ako trpi a boli ho hlavky uz zlomil aj par okuliarov co ich stiskal koli bolesti, aj v aute nam krici, ze ideme rychlo aj ked ideme dost pomaly napriklad 60km/h, ked chce nieco lepsie vidiet, vidim ako zaostruje zrak. Ozaj nosi dioptrie cislo 5,5 ale mal by mat 7 dioptrie. ma vela inych ochoreni a myslim si, ze jeho stav sa stale bude zhorsovat , lebo mava apnoicke pauzy pocas spanku a kazdy sa mu boji pomoct , lebo by ho museli uspat. Vy by ste mi vedeli nejak pomoct, vlastne syncekovi?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised