Škúlenie u detí – strabizmus

Mária Kopčíková 1

Jedným z najčastejších problémov očí u detí je škúlenie – strabizmus. Objaví sa asi u 7 % všetkých detí a trikrát častejšie sa vyskytuje u predčasne narodených detí. Približne tretina prípadov strabizmu sa objaví v prvom roku života.

Názov strabizmus pochádza z gréckeho slova strabos, čo znamená krivý.

O čo ide pri škúlení

Zdroj: istock.com

Ak sú oči v poriadku, tak sú pri priamom pohľade do diaľky v rovnobežnom postavení. Akákoľvek odchýlka od tohto postavenia sa nazýva škúlenie – strabizmus.

Rovnobežné postavenie a pohyblivosť očí všetkými smermi zabezpečujú vonkajšie očné svaly. Ak niektorý z týchto svalov nefunguje správne, zapríčiňuje to zabiehanie oka, škúlenie.

Škúlenie nie je len kozmetická chyba, ale je sprevádzané i poruchou zraku. Nesymetrické postavenie znemožňuje správnu spoluprácu očí a vzniká tupozrakosť (amblyopia) škúliaceho oka. Škúliace oko zaostane vo vývoji. U škúliaceho oka sa obraz vytvára na inom mieste a preto je menej kvalitný. Mozog, aby sa vyhol dvojitému videniu, tento obraz potláča a vznikne tupozrakosť.

Iné príčiny strabizmu

Okrem nie úplne dobrej funkcie očných svalov môžu byť príčinou škúlenia:

  • prítomnosť refrakčnej chyby – krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus,
  • niektoré očné ochorenia, napríklad ochorenia sietnice alebo ochorenia  šošovky.

Kedy sa škúlenie objaví

V ktoromkoľvek období detského veku. Občasné zabiehanie očí hneď po narodení až do šiesteho mesiaca života však môže byť fyziologické, keďže v tomto veku u detí neexistuje ešte žiadna spolupráca očí. Od šiesteho mesiaca života sa postupne vyvíja spolupráca očí a úroveň videnia, ale až  v  5. roku života sa dosiahne stupeň videnia dospelého človeka.

Osobitnú skupinu tvoria škúliace deti s neurologickým ochorením, ako napríklad detská mozgová obrna alebo iné ochorenia centrálneho nervového systému.

MUDr. Lívia Beláňová vyjadruje presvedčenie, že dieťa, ktoré škúli, nestačí vyšetriť až po roku života. Ak rodič zistí u dieťaťa akúkoľvek odchýlku od normy v očných prejavoch, po konzultácii s detským lekárom, by mal čo najskôr vyhľadať očného lekára. Ten po vyšetrení stanoví diagnózu a zvolí postup liečby.

Liečba strabizmu

Zraková ostrosť škúliaceho oka je nízka, preto sa dieťa môže cítiť menejcenné. Je dôležité začať liečenie už v útlom veku a zistiť príčinu škúlenia. Liečbu v princípe lekári rozdeľujú na:

Klasickú: 

Cieľom je upraviť svalovú koordináciu, upevniť pohyblivosť svalu postihnutého oka a zabrániť ,,lenivosti“ škúliaceho oka. Pri tejto liečbe sú dôležité okuliare, cvičenia okohybných svalov, zakrývanie zdravého oka a tým nútenie škúliaceho oka pracovať

Pri dioptrickej chybe je potrebné nosiť okuliare trvale. Nevyhnutné je zabrániť vzniku tupozrakosti – zakrývaním neškúliaceho oka okluzorom. Tým nútime dieťa, aby sa pozeralo slabším okom. Čím viac je škúliace oko zrakovo namáhané, tým je väčší predpoklad úpravy zrakovej funkcie.

Zdroj: ocni-optika-kladno.cz

 

Chirurgickú:

Ak sa nedosiahne dostatočný úspech konzervatívnymi postupmi, je potrebná chirurgická liečba. Operáciou sa zmenší veľkosť úchylky, ale nemožno ňou odstrániť tupozrakosť. No zlepšia sa podmienky pre jej liečbu.

Chirurgickú liečbu nie je možné urobiť laserom. Pri operácii sa používa klasická metóda. Dieťa musí byť v celkovej anestézii a musí byť krátko hospitalizované. Vystihnúť presnú úpravu svalu tak, aby sa  dosiahlo stredové postavenie zreničky je niekedy na prvýkrát ťažké. Robí sa vždy menšia úprava, aby sa nevyrobilo škúlenie opačným smerom.

Operáciu je vhodné urobiť až po 18. roku života, kedy je odchýlka istá a je s istota, že postavenie oka sa už nebude vekom meniť.

Môžu deti nosiť kontaktné šošovky?  >> >>

Rady pre rodičov

Už po  narodení si u dieťaťa z očného hľadiska treba všímať.

  • reakciu dieťaťa na zrakové podnety, a to aj bez zvukového efektu. Je vhodné porovnať obe oči /realizuje sa to zakrytím jedného oka/. Takto sa zistí stranový rozdiel vo videní.
  • sledovať postavenie a pohyblivosť očí všetkými smermi. Úklon hlavy na stranu taktiež môže mať očnú príčinu.
  • v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy, ako je výskyt škúlenia alebo refrakčnej chyby ( krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatismus) alebo inej vrodenej chyby oka je vhodné čo najskôr ísť na preventívne očné vyšetrenie.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (9 hlasov, priemerne: 4,20 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Komentáre k článku

  1. Spätné upozornenie: Ďalekozraké dieťa - DetskeChoroby

Pridaj komentár