Detské chorobyHlava

Anorexia a bulímia – poruchy jedenia

 redakcia   16.01.2020   3

Pre oba syndrómy je typické extrémne zaujatie telom, jeho vzhľadom a strachom z obezity. Sú typické patologické prejavy v príjme stravy a snaha o energetickú redukciu.

Príčiny

Obe poruchy v spôsobe príjmu jedla sú podmienené multifaktoriálne. Poukazuje sa na poruchy biogénnych aminoneurotransmiterov (prenášačov biologicky účinných látok), čo môže poskytovať nový pohľad na chorobu. Rodiny sú často nadmerne chrániace, rigidné, bez dostatočnej schopnosti vyjadrovať priamo emócie a konflikty. S nástupom dospievania dieťaťa v takejto rodine sa narušuje jej umelá stabilita.

Často je to matka, ktorá nezvláda svoju materskú úlohu: je buď chladná, zanedbáva starostlivosť o dieťa, alebo naopak je príliš ochraňujúca a kontrolujúca, netoleruje individualitu dieťaťa a najmä jeho odlišnosti od jej predstáv. Rodina ako celok je zameraná na vonkajší formálny úspech a pre okolie potrebuje demonštrovať aj vnútorné bezchybné fungovanie.

Osobnosť postihnutého dieťaťa charakterizuje zvýšená samokontrola, vysoká zodpovednosť voči druhým, vzorné chovanie, zriedkavejšie vyjadrovanie emócií, izoláciu, narušenú sexuálnu identitu. Prítomné sú črty perfekcionalizmu, vysoké nároky na seba, často závislosť od hodnotenia druhými.

Pri bulímii je proces kontroly a sebaovládania patologicky porušovaný, s pocitmi viny a zlyhania. Za najvýznamnejšie zo spúšťacích faktorov choroby možno považovať špecifické vývojové požiadavky a vzťahy adolescentného obdobia. Upevnenie a uvedomenie si vlastnej identity a ženskej úlohy, akceptovanie sexuality, pacientka s anorexiou a jej rodina ťažko zvládajú.

Dospievajúce dieťa je veľmi zraniteľné, ťažko vláda stres v súvislosti s osamostatňovaním sa, zvládnutím širokých medziľudských kontaktov a prvých partnerských vzťahov.

Choroba spočiatku začína ako „diétne správanie“, pacientky bývajú veľmi vitálne, okoliu dokazujú, ako dobre sa cítia. Niekedy sa sťažujú na rôzne tráviace ťažkosti, „zdanlivo“ sa nezaoberajú svojím postojom k jedlu, niekedy paradoxne rady varia, často nútia mladších súrodencov ku konzumácii veľkých porcií jedla. Sami však často klamú, skrývajú jedlo alebo tajne vracajú, falšujú svoju hmotnosť tým, že pred vážením sa napijú väčšieho množstva vody, zadržujú stolicu alebo si pridávajú oblečenie, či ťažšie predmety do vreciek. Výsledný klinický obraz závisí od veku a intenzity obmedzenia príjmu stravy a od vývojovej fázy (detstvo, puberta, adolescencia), v ktorej sa syndróm anorexia nervosa alebo bulimia nervosa objaví.

Komplexná liečba trvá mesiace a vzhľadom na možné recidívy pokračuje ambulantne aspoň počas jedného roka.

1. Anorexia mentalis (nervosa)

Anorexia nervosa alebo mentálna anorexia je ochorenie charakterizované odmietaním jedla (resp. následným vracaním) so snahou neakceptovať normálnu telesnú hmotnosť so zreteľom na vek, resp. výšku. Ide o paradox k blahobytu v civilizovaných krajinách a dobre situovaných rodinách.

Výskyt


Vyskytuje sa prevažne u dievčat a žien (až 90%) vo veku 12-25 (30) rokov, u chlapcov je zriedkavá. Maximum výskytu je u dievčat vo veku 14-18 rokov, u chlapcov o čosi skôr. V poslednom čase sa zvyšuje, pričom sa poukazuje aj na skryté formy, ktorých je oveľa viac.

Základným znakom je odmietanie potravy, resp. bulímia (vlčí hlad – prejedanie sa) a následné dobre utajované vracanie. Úsilie o schudnutie sa pokladá za prejav sebadisciplíny, kachexia (vychudnutosť) za normu. Nepriaznivý vplyv majú aj rozličné módne trendy a bulvárna filozofia.

Klinický obraz

Klinický obraz je charakterizovaný stratou telesnej hmotnosti najmenej o 15% alebo na viac ako 85% referenčnej hmotnosti pre daný vek. Postihnutí jedinci sa často nevedia vyrovnať so sexuálnym dospievaním. Ďalšími znakmi je zníženie bazálneho metabolizmu (premeny látok), hypotermia - podchladenie (chladné končatiny, pocit chladu), hypotenzia – nízky tlak krvi, bradykardia – pomalá frekvencia srdca, amenorea – chýbanie menštruácie (dôležitý objektívny ukazovateľ), zápcha, spravidla nadmerné ochlpenie, kazivosť chrupu, zvýšená telesná aktivita, prípadne vznik edémov - opuchov. Pri laboratórnych vyšetreniach sa zisťuje znížená hladina glukózy v krvi, pri vracaní zmeny vnútorného prostredia, poruchy minerálnych látok v tele, hlavne zníženie hladiny draslíka a vápnika. Pri hormonálnom vyšetrení sa zistí nesprávna regulácia vylučovania hormónov, čo spôsobuje následné zvýšenie niektorých hormónov (kortizolu – hormón nadobličiek a rastového hormónu).

Diagnostika

Diagnostika vychádza z klinického a laboratórneho nálezu. Treba vylúčiť iné príčiny chorobnej vychudnutosti (malignitu a pod.) a možné psychiatrické ochorenie. Diferenciálne diagnosticky sa musí vylúčiť bulimia nervosa.

Terapia

Akútna liečba sa zameriava na záchranu života (úmrtnosť 5-15%!). Nevyhnutná je úprava rozvratu vnútorného prostredia, zaistenie zvýšeného energetického príjmu a zvládnutie psychického stresu. V ďalšej fáze je potrebná izolácia (prerušenie kontaktov) z domáceho prostredia; postupný kontakt je podmienený zvyšovaním hmotnosti. Nevyhnutná je hospitalizácia (najlepšie na špecializovaných pediatrických oddeleniach), psychoterapia (osobná, rodinná aj skupinová), úzky kontakt lekára a psychoterapeuta s pacientom i jeho rodinou. Treba upraviť konfliktové situácie v prostredí a rodine pacienta, normalizovať požiadavky rodičov, prípadne upustiť od autoritatívnej výchovy. Pri liečbe sú neraz väčšie problémy s rodičmi (matka) než s pacientmi. Mentálna anorexia je chorobou rodiny. Farmakoterapia (antidepresíva, neuroleptiká , anaboliká, vitamíny, prípravky železa, lieky podporujúce chuť do jedla) majú pomocný význam. Pri ťažkých stavoch sú vhodné infúzne roztoky, eventuálne podávanie tekutej potravy – roztokov sondou priamo do žalúdka. Okrem zvyšovania hmotnosti je u dievčat dobrým znakom liečby úprava menštruácie.

Prognóza

Prognóza je pri použití správnej liečby a zvládnutí akútneho stavu zväčša dobrá. Choroba môže recidivovať.

2. Bulimia nervosa

Bulimia nervosa je chorobné prejedanie sa s následným nevhodným kompenzačným správaním, ako je samovyvolávanie vracania, používanie preháňadiel alebo iných liekov, hladovanie alebo nadmerné cvičenie. Ide o samostatnú klinickú jednotku, no bulimia s následným vracaním sa často vyskytuje aj pri anorexia nervosa.

Výskyt
Najčastejšie sa objavuje u dievčat v pubertálnom a adolescentnom veku, resp. u mladých žien do 30. roku života. Výskyt choroby sa zvyšuje. Po roku 1987, keď bola vyhlásená za jeden z hlavných problémov novodobej ľudskej populácie (a filozofie), sa zistila u 3-8% dievčat a žien; na chlapcov pripadá 1%.

Niektorí jedinci mali predtým zvýšenú, resp. normálnu hmotnosť. Pri bulímii nebýva zväčša výrazný deficit hmotnosti. Dievčatá sú spravidla ambiciózne a majú pocit viny. Často pochádzajú z rozvrátených rodín. V období aktivácie sú tenzné, napäté, zhorší sa ich prospech a komunikácia.

Diagnostika
Diagnostickým kritériom sú stavy nekontrolovateľného a neovládateľného prejedania sa s požitím obrovského množstva jedla s následným vyvolaním vracania. Počas fázy jedenia majú pacientky pocit nedostatku kontroly, pocit, že jedenie nemožno ukončiť, alebo kontrolovať čas, či množstvo zjedeného. Tieto stavy sa zjavujú najmenej 2 krát za týždeň počas troch mesiacov. Snaha nepribrať sa potencuje užívaním preháňadiel, liekov na odvodnenie a nadmernou fyzickou aktivitou (cvičenie, beh a iné). Určenie diagnózy môže sťažovať klamanie postihnutých, zatajovanie vracania, podobne ako pri mentálnej anorexii. Podobný, resp. menej významný je aj objektívny a laboratórny nález. Diferenciálne diagnosticky sa musí odlíšiť anorexia nervosa a vracanie z iných príčin (ochorenia CNS a iné).

Terapia
Liečba nie je ľahká. V akútnej fáze pozostáva z úpravy vnútorného prostredia podávaním infúznych roztokov. Nasleduje psychoterapia, prípadne medikamentózne skľudnenie a liečba (antidepresíva a neuroleptiká). Takisto je dôležitá aj rodinná a skupinová psychoterapia. Úmrtnosť sa môže vyskytnúť v akútnom štádiu ochorenia, a to najmä zlyhaním obehu a srdca, následkom samovraždy alebo ruptúrou extrémne naplneného žalúdka. Ľahšie formy možno liečiť ambulantne.

Prognóza
Prognóza je neistá, stavy sa môžu opakovať. V prípade ambulantných foriem býva liečba úspešná.

 

Anorexia nervosa

Bulimia nervosa

Častosť výskytu

0,8%

4%

Chuť do jedenia

znížená

zvýšená (záchvaty pažravosti)

Hmotnosť

vždy znížená

normálna, znížená, zvýšená

Vracanie

asi v 15-30%

asi v 85%

Amenorea

v 60-100% v závislosti od hmotnosti

asi v 40-50%

Efekt terapie

problémový

relatívne dobrý

 

 

Zdroje: Buchanec J. a kol., Vademecum pediatra,
Šašinka M., Šagat T. a spol., Pediatria, 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.0 z 5. Celkom 8 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
B.B napísané 30.01.2020 20:14

Takže:

Dietna chyba - niečo uškodí človeku- na ktoré nie je zvyklý- to určite nie je/ kým sa znovu napraví- aj 3 kg su dole po tej dietnej chybe.

Tie domorode kmene -tam sa hýbu ti su tiež všetci chudí.A jedia neprvidelne

Obyčajna anemia -tiež to nie je- ani to nepatri pod iné- depresiu.

Škola: pride prvačik do školy- teši sa a učitelka naňho nakriči nech sa zaradí- je nezrelý?Plače. Nie nezname prostredie atď

Emocie nemusí dať človek najavo- navyše ste cudzí atď.(:

B.B napísané 30.01.2020 20:14

Takže:

Dietna chyba - niečo uškodí človeku- na ktoré nie je zvyklý- to určite nie je/ kým sa znovu napraví- aj 3 kg su dole po tej dietnej chybe.

Tie domorode kmene -tam sa hýbu ti su tiež všetci chudí.A jedia neprvidelne

Obyčajna anemia -tiež to nie je- ani to nepatri pod iné- depresiu.

Škola: pride prvačik do školy- teši sa a učitelka naňho nakriči nech sa zaradí- je nezrelý?Plače. Nie nezname prostredie atď

Emocie nemusí dať človek najavo- navyše ste cudzí atď.(:

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
B.B napísané 30.01.2020 20:14

Takže:

Dietna chyba - niečo uškodí človeku- na ktoré nie je zvyklý- to určite nie je/ kým sa znovu napraví- aj 3 kg su dole po tej dietnej chybe.

Tie domorode kmene -tam sa hýbu ti su tiež všetci chudí.A jedia neprvidelne

Obyčajna anemia -tiež to nie je- ani to nepatri pod iné- depresiu.

Škola: pride prvačik do školy- teši sa a učitelka naňho nakriči nech sa zaradí- je nezrelý?Plače. Nie nezname prostredie atď

Emocie nemusí dať človek najavo- navyše ste cudzí atď.(:

B.B napísané 30.01.2020 20:14

Takže:

Dietna chyba - niečo uškodí človeku- na ktoré nie je zvyklý- to určite nie je/ kým sa znovu napraví- aj 3 kg su dole po tej dietnej chybe.

Tie domorode kmene -tam sa hýbu ti su tiež všetci chudí.A jedia neprvidelne

Obyčajna anemia -tiež to nie je- ani to nepatri pod iné- depresiu.

Škola: pride prvačik do školy- teši sa a učitelka naňho nakriči nech sa zaradí- je nezrelý?Plače. Nie nezname prostredie atď

Emocie nemusí dať človek najavo- navyše ste cudzí atď.(:

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised