Zdravotná starostlivosť o doma narodené dieťa

Mária Kopčíková 1

Nakoľko plánované domáce pôrody sú  témou mnohých diskusií aj u nás, je vhodné vedieť, ako by mala prebehnúť včasná zdravotná starostlivosť o doma narodené dieťatko. Či už to máte na pláne, alebo sa to jednoducho stane.

Zdroj: ingimage.com

Nemocničný štandard

Ak sa dieťa narodí v zdravotníckom zariadení, je to jasné – rodičia nič neriešia, iba ak sa chcú niektorému vyšetreniu vyhnúť. Ale inak ide všetko podľa plánu, štandardov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, či predpísaných skríningových vyšetrení. 

Viete, aké sú bežné novorodenecké skríningové vyšetrenia?

Kto preberie dieťa do zdravotnej starostlivosti?

Ak sa dieťatko narodilo doma, navyše ak sa jednalo o plánovaný domáci pôrod, mal by ho prevziať do starostlivosti pediater, s ktorým budú mať rodičia vopred urobenú nejakú dohodu.

Všeobecný lekár pre deti a dorast, ktorý sa v praxi stretne s novorodencom narodeným v domácom prostredí, si môže klásť otázky (nakoľko to ešte nie je bežná prax a lekári sú niekedy tiež na pochybách): 

  • ako postupovať, ak mi rodičia telefonicky oznámia narodenie dieťaťa doma?
  • ako postupovať, ak dieťa doteraz žiadny lekár nevyšetril a ani neabsolvovalo novorodenecké skríningové vyšetrenia?
  • môžem odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti takémuto dieťaťu?
  • mám povinnosť hlásiť narodenie dieťaťa matrike?

Žiadny slovenský všeobecne záväzný právny predpis plánovaný domáci pôrod výslovne nezakazuje ani nepovoľuje a ani neukladá matke dieťaťa povinnosť porodiť dieťa v nemocnici. Žena má právo na slobodu voľby miesta pôrodu a štát má povinnosť zaistiť, aby túto voľbu mohla uskutočniť.

Čo sa teda týka pediatra, ten nesmie odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti dieťaťu z dôvodu, že sa narodilo doma alebo neabsolvovalo novorodenecké skríningové vyšetrenia. Odmietnuť poskytovanie zdravotnej starostlivosti možno len zo zákonom taxatívne stanovených dôvodov.

Bežná prax je, že zdravotnícke zariadenie najneskôr nasledujúci deň po prepustení dieťaťa, ktoré je prepustené do domáceho prostredia, odošle lekársku prepúšťaciu správu dieťaťa všeobecnému lekárovi. Následne tento lekár vykoná preventívnu prehliadku dieťaťa v domácom prostredí.

Právnik Mgr. Zdenko Seneši uvádza, že „slovenská právna úprava nielenže legislatívne neupravuje plánovaný pôrod doma, ale nepamätá ani na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu, ktoré nebolo po pôrode doma hospitalizované v nemocnici. V dôsledku nedostatočnej úpravy by sme doslovným výkladom mohli dospieť k záveru, že takéto dieťa nemá nárok na preventívnu prehliadku v domácom prostredí, keďže nikdy nezačne plynúť lehota na vykonanie tejto preventívnej prehliadky. Takýto záver považujeme za diskriminujúci a ústavne neprijateľný. Zastávame názor, že ak rodičia oznámia všeobecnému lekárovi pre deti a dorast narodenie dieťaťa, ktoré nebolo vyšetrené v nemocnici, je všeobecný lekár pre deti a dorast povinný vykonať preventívnu prehliadku v domácom prostredí do troch dní od dňa oznámenia narodenia dieťaťa všeobecnému lekárovi pre deti a dorast rodičom. Keďže dieťa nebolo predtým ošetrené na novorodeneckom oddelení nemocnice a neboli vykonané skríningové vyšetrenia, musí všeobecný lekár pre deti a dorast venovať osobitnú pozornosť poučeniu rodičov.“  

Suchá kvapka

je jedným zo skríningových vyšetrení novorodenca a treba na ňu pamätať ešte pred pôrodom. Ak pôrod prebehne doma alebo inde mimo pôrodnice, vykonanie odberu si musia zariadiť rodičia, ideálne v spolupráci s pediatrom dieťaťa. Na stránke skríningového centra sa rodičia dočítajú, že majú jeho pracovníkov kontaktovať cca mesiac pred termínom pôrodu. Následne im na adresu pediatra pošlú odberový papierik.Možno vás budú zaujímať aj ďalšie informácie o suchej kvapke.

Oznamovanie narodenia dieťaťa matrike

V zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon. V ostatných prípadoch je povinný tak urobiť jeden z rodičov.

Ak teda lekár prevzal dieťatko do starostlivosti hneď (krátko) po jeho narodení, oznamovacia povinnosť je na ňom. Je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu.

Ak je oznamovacia povinnosť na matke, tá ju môže splniť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie – teda postaviť sa a dokráčať na matriku. Je tu aj možnosť, že matrikárka navštívi maminu v domácom prostredí – podobne ako je tomu u starých či imobilných ľudí.  

Pôrod doma – má veľa súvislostí

Ako sme už uviedli vyššie, naša legislatíva na pôrod doma a na následné veci nemyslí. Nezakazuje, ale neupravuje niektoré súvislosti. Pričom poskytnutie zdravotnej starostlivosti novorodencovi je jednou z nich. Rodičia, ktorí uvažujú o domácom pôrode, by okrem iného zvažovania mali vopred doriešiť aj otázku, ktorý lekár a kedy vyšetrí ich dieťatko. Iste by bolo dobré vedieť, že dieťa nemá problém, že všetko je tak, ako má byť.

Spracované s použitím: Pediatriapreprax.sk

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Komentáre k článku

Pridaj komentár