Detské chorobyPsychika

Tourettov syndróm

 Mária Kopčíková   01.01.1970   0

Tourettov syndróm je vrodené neurologicko-psychiatrické ochorenie, postihuje teda mozog. Ovplyvňuje hybnosť človeka a jeho správanie – v konečnom dôsledku má vplyv na celé fungovanie človeka.

Názov nesie po svojom objaviteľovi, ktorým bol v r. 1885 francúzsky neurológ Gilles de la Tourette – ten toto ochorenie popísal na štyroch prípadoch svojich pacientov.

Zdroj: istockphoto.com

 

Príčiny Tourettovho syndrómu

Tourettov syndróm je spôsobený vrodeným postihnutím hlbokých častí (jadier) mozgu, odborne nazývaných bazálne gangliá. Nervové bunky v bazálnych gangliách si vymieňajú informácie, okrem iného, aj pomocou chemickej látky – dopamínu. Jedna z hlavných príčin Tourettovho syndrómu spočíva v nadmernej činnosti dopamínového systému v tejto časti mozgu.

Okrem dedičnosti môžu byť príčinou vzniku tohto syndrómu stres, alkohol a hlavne podávanie niektorých liekov ženám v čase tehotenstva. Nebezpečné sú najmä neuroleptiká (napríklad Plegomazin či Torecan) podávané proti tehotenským nevoľnostiam alebo na upokojenie a uvoľnenie.

U Touretteovho syndrómu je predpokladaný istý druh dedičnosti, hoci etiológia tikových porúch nie je známa. Riziká v rámci dedičnosti tejto poruchy sú pre chlapcov i dievčatá rovnaké, no prax ukazuje, že reálny výskyt je výrazne vyšší u chlapcov.

TS nemá vplyv na inteligenciu a nespôsobuje mentálne postihnutie.

Prejavy Tourettovho syndrómu

Základným prejavom ochorenia  je výskyt mnohopočetných tikov. Podľa klasifikácie chorôb je pre stanovenie diagnózy potrebné naplniť tieto kritériá:

Zdroj: isifa.com


 • U človeka sa vyskytli mnohopočetné motorické a tiež aj jeden alebo viac vokálnych tikov, rituály, a to kedykoľvek v priebehu ochorenia, nie nevyhnutne súčasne.
 • Tiky sa vyskytujú mnohokrát za deň, väčšinou v salvách, buď takmer denne alebo prechodne po dobu minimálne jedného roka. Počas tohto času nenastalo obdobie bez tikov na dobu dlhšiu ako tri mesiace.
 • Príznaky vyvolávajú značné ťažkosti či obmedzenia sociálnej, pracovnej alebo inej dôležitej životnej sféry.
 • Prejavy sa objavia pred dosiahnutím 18 rokov života.
 • Prejavy nie sú dôsledkom pôsobenia liekov či iných chemických látok.

Ochorenie sa začne prejavovať najčastejšie okolo 7 rokov veku a často sa spája s ďalšími poruchami, ako je ADD a ADHD. V puberte sa väčšinou dosť zhoršuje a potom sa buď prejavy zmiernia alebo výnimočne takmer úplne vymiznú.

Tiková porucha u detí >> >>

Tiky, ktoré sa pri tomto ochorení objavujú, sú najmä z kategórie pohybových - najčastejšie žmurkanie, trhanie hlavou a končatinami, rôzne grimasy. Objavujú sa i tiky zvukové - posmrkávanie, chrochtanie, pískanie, vykrikovanie slov a viet, ich opakovanie pod.

Objaviť sa môžu aj tzv. dystonické prejavy:

 • Zvierania očných viečok
 • Valivé pohyby očných gúľ
 • Otváranie a krútenie úst
 • Cenení a škrípanie zubov
 • Krútenie šije a ramien
 • Izolované sťahy brušných svalov alebo iných svalových partií.
Zdroj: istockphoto.com

 

Výkriky, opakovanie slov ako prejav Tourettovho syndrómu

Výkriky, ktoré ochorenie sprevádzajú, môžu mať nevhodný alebo neslušný obsah. Nie je to zlou výchovou, je to niečo, čo človek nevie ovládnuť alebo ovláda len veľmi ťažko.

 • Koprolálie - obscénne alebo spoločensky neakceptovateľné slová či vety. Tento prejav býva zhoršený v domácom prostredí, kde sa dieťa (alebo aj dospelý) cíti bezpečne a nemá potrebu potláčať pudenie k tomuto typu slov. Objavuje sa asi u 10 - 30% Tourettikov.
 • Echolálie - opakovanie slov, viet alebo fráz, ktoré človek počul, napr. posledné slovo vo vet ...   
 • Palilálie - mnohonásobné opakovanie toho istého slova alebo vety.

Diagnostika a liečba Tourettovho syndrómu

Aby mohla byť použitá primeraná liečba, je potrebná kvalitná diagnostika. Tourettov syndróm však nie je príliš známy. Preto veľa prípadov ostane nerozpoznaných a neliečených.

Ako prví si nejaké príznaky obvykle všimnú rodičia či učitelia dieťaťa. Rodičia by v prípade podozrenia mali vziať dieťa k pediatrovi. Ten po základnej diagnostike pravdepodobne dieťa pošle na ďalšie vyšetrenia, a to k neurológovi a psychiatrovi.

Ako sa žije s Tourettovým syndrómom? Pozrite si video, no pod ním ešte pokračuje náš článok.

 

Neurológ môže od rodičov žiadať akýsi záznam – prehľad tikov dieťaťa, dĺžku ich trvania, kedy začali a ako často sa objavujú. Ako doplňujúce vyšetrenia sa často používa magnetická rezonancia, počítačová tomografia, elenktroencefalografia a krvné testy, aby sa vylúčili iné ochorenia, ktoré by sa mohli prejavovať podobnými príznakmi.

Liečba by mala byť individuálne nastavená. Jej základom je, chorý aj jeho okolie boli o chorobe riadne informovaní. Samotné pochopenie príčiny vlastných ťažkostí má pre chorého nezastupiteľný liečebný efekt. Pred deťmi by sa diagnóza TS nemala tajiť, ale mala by im byť primerane ich veku a chápaniu vysvetlená.  V liečbe TS hrajú významnú úlohu režimové opatrenia, najmä uplatnenie špeciálnych postupov pri výchove a výučbe v škole. Chorí by sa tiež mali chrániť pred nadmerným stresom. Nezastupiteľnú pozíciu má psychologické poradenstvo a psychoterapia. Jej efekt môže byť obzvlášť prínosný k ovplyvneniu pridružených porúch správania. K farmakologickej liečbe sa pristupuje až vtedy, ak iné prostriedky a metódy zlyhali.

Základnou stratégiou liečby nie je potlačiť všetky tiky (či prejavy porúch správania), ale obmedziť ich na znesiteľnú mieru.

 

Spracované s použitím: theses.cz, kidshealth.org, Študent na ceste k praxi – zborník, cittadella.cz.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.1 z 5. Celkom 14 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 

Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised