Otrava. Kedy vyvolať zvracanie a kedy určite nie?

MUDr. Zuzana Abaffyová 0

Akútne intoxikácie patria medzi časté náhle príhody, ktoré vyžadujú rýchlu a odbornú liečbu. Výskyt akútnych otráv u detí v posledných desaťročiach nápadne stúpol. Príčinou je zvýšená spotreba domácich prostriedkov a liekov. Vo vyspelých krajinách tvoria deti asi 60% zo všetkých intoxikácii, pričom najčastejšie sú u detí do 5. roka života.

foto: iStock

Približne 75 –90 % všetkých otráv detí sa stáva v domácom prostredí – vo vlastnom byte, u starých rodičov alebo u priateľov.

Najviac sú ohrozené malé deti,

u ktorých sa skôr jedná o náhodné intoxikácie, ktoré často vznikajú dôsledkom nepozornosti rodičov. Rodičia často podcenia zvedavosť dieťaťa a nevenujú dostatočnú pozornosť jeho pohybu.

Deti často nachádzajú na prístupných miestach farebné lieky, ktoré im pripomínajú cukríky, ďalej čistiace prostriedky alebo rôzne chemikálie nevhodne umiestnené v malinovkových fľašiach. Malé deti radi skúšajú rôzne rastlinné bobule a časti jedovatých rastlín.

foto: iStock

Pre starší školský vek sú typické suicidálne (samovražedné) otravy, najmä liekmi s prevahou u dievčat. Deti týmto spôsobom väčšinou demonštratívne riešia problém v rodine, v škole alebo problém v partnerskom vzťahu. Príčinu môžeme hľadať hlavne v zlyhaní rodinnej komunikácie.

Mladiství sú často z dôvodu existenčných problémov, partnerských problémov, ale i karierizmu a rýchleho životného tempa odsunutí na okraj záujmu rodičov. Aktuálnym problémom mladistvých sú ďalej alkohol a drogy syntetické alebo nachádzajúce sa v rastlinách.

Môže sa stať, že dieťa požije jedovatú látku bez toho, aby si to niekto všimol.

foto: iStock

Čo nás môže upozorniť na možnú intoxikáciu?

Na otravu myslíme hlavne pri zmenách správania, pri poruche vedomia a abnormálnom chovaní, pri kŕčoch, zmenách rytmu srdca, poruchách dýchania, šoku, vracaní alebo hnačke. Na otravu nás môžu upozorniť aj zmeny zreníc, napr. zúžené zreničky pri otrave narkotikami, organofosfátmi, hubami s obsahom muskarínu alebo rozšírené zreničky pri otrave metanolom, kokaínom, LSD. 

Taktiež zápach môže byť prejavom intoxikácie napr. zápach horkých mandlí pri otrave kyanidom, acetónový pri otrave Acylprirínom, metanolom. Ďalšie symptómy pri otrave sa môžu prejaviť zmenami farby kože, zvýšeným alebo naopak zníženým potením, zvýšeným slinením alebo extrémnou suchosťou slizníc.

Prvá pomoc pri intoxikácii

V prvom rade ak je to nutné stabilizujeme základné životné funkcie – zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest a dýchanie, poskytneme masáž srdca. Ďalej zabránime ďalšej absorpcie jedu.

U časti detí dochádza po požití toxických látok k spontánnemu vracaniu. Ak k nemu nedošlo zvážime vyvolanie vracania. Vracanie možno vyvolať mechanicky „ strčiť prst do krku“ u spolupracujúcich detí, pozor u malých detí sa neodporúča vzhľadom na možnosť vdýchnutia zvratkov do dýchacích ciest. 

Treba odmietnuť odporúčania piť teplú, slanú vodu na vyvolanie vracania. Je to veľmi nespoľahlivý spôsob, ktorý okrem toho ohrozuje dieťa nadmerným príjmom solí. Vracanie nemá význam vyvolávať po hodine od požitia jedu – daný toxín je už vstrebaný zo žalúdka.

Vyvolať vracanie nesmieme !!!:

  • pri poruchách vedomia – ak je dieťa apatické, spavé, nereaguje na slovné ani iné podnety, ak má kŕče – dieťa by mohlo zvratky vdýchnuť,
  • pri požití žieravín – lúhy, kyseliny,
  • pri požití toxínov s rýchlym nástupom neurologickej symptomatológie – niektoré antidepresíva,
  • pri požití väčšiny uhľovodíkov (nafta, benzín, lampový olej),
  • pri požití penivých látok (saponátov, detergentov),
  • pri závažných chorobách srdca a pľúc,
  • vracanie nevyvolávame u malých detí.

 

Pri intoxikácii cez kožu

je nutné odstrániť kontaminované šaty (odložíme ich na toxikologické vyšetrenie), dieťa poriadne poumývame vodou aspoň 10 –15 minút, čo najskôr po expozícii škodliviny. Potom postihnutého poumývame nedráždivým mydlom (aj kožné záhyby, nechtové lôžka a vlasy) a následne opláchneme studenou vodou. Tento postup možno niekoľkokrát zopakovať. Záchranca by sa mal taktiež chrániť a nemal by bez svojej ochrany chytať kontaminované šatstvo.

 

Pri postihnutí očí 

je nutné urobiť výplach veľkým množstvom tečúcej vody aspoň 15 – 20 min.

Pri otrave plynom

treba dieťa vyniesť na čerstvý vzduch. Ihneď privoláme lekársku pomoc alebo dieťa odvezieme do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia!!! Poskytneme informáciu čo, koľko a kedy dieťa požilo. Pri požití akejkoľvek látky sa snažíme priniesť vzorku požitej látky, zvratky, lieky , chemikáliu alebo časti rastlín, eventuálne obaly z chemikálii. Kontaktom s okolím upresníme predpokladané množstvo, ktoré sa pôvodne v baleniach nachádzalo.

Univerzálne antidotum – protijed je aktívne uhlie

– práškové uhlie (Carbosorb). Má veľkú absorpčnú schopnosť viazať toxín, čím sa zníži jeho biodostupnosť. Efekt je najväčší pokiaľ sa podá hneď po požití, najlepšie do 60 min v dávke 1 g na kg hmotnosti. Veľký efekt je hlavne po požití liekov. Nemožno očakávať dobrý úspech u alkoholu, metanolu, kyselín a zásad,uhlovodíkov a ionov kovov. Staršie deti sú schopné vypiť práškové uhlie, u nespolupracujúcich a malých detí ak je indikované ho podávajú v nemocnici sondou. 

Ak sa aktívne uhlie použije do 30 min po požití toxickej látky, jej absorbcia sa zníži až o 89%. V domácich lekárničkách sa väčšinou nachádza aktívne uhlie vo forme tabliet, avšak jeho podanie je neúčinné nakoľko 1 tableta obsahuje len veľmi malé množstvo látky (len 250 mg). Nakoľko máloktorá rodina má v domácej lekárničke práškové aktívne uhlie, jeho podanie sa sústreďuje na nemocničné zariadenie.

Odporúčame: 

Volať Národné toxikologické informačné centrum, kde je 24-hodinová informačná služba. Odborníci ihneď poradia, čo v domácich podmienkach robiť (nielen pri otrave liekmi a chemikáliami, ale napr. aj hubami, uštipnutí hadom). Nezaškodí zapísať telef. číslo aj do mobilu: 00421 2 5477 4166

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (8 hlasov, priemerne: 4,13 z 5)
Loading...

Pridaj komentár