Meningokok hrá s nami o čas aj o život

Zuzana Janotková 0

Vysoká horúčka, zimnica, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy. V lepšom prípade sa za niekoľko dní liečby z choroby dostaneme sami. V tom horšom prípade sa môže stať, že máme dočinenia s meningokokom.

Ako rozpoznať príznaky a ako chorobu odlíšiť od bežných infekcií? 

Nebezpečný bozk aj nádcha

Meningokok je skrátený názov pre baktériu, ktorá sa odborne nazýva Neisseria meningitidis. Prenáša sa len medzi ľuďmi úzkym kontaktom kvapôčkovou infekciou – kašľom, nádchou, bozkávaním, ale napríklad aj bozkom rodiča a dieťaťa, či pitím z jednej fľaše. Baktérie často prežívajú u ľudí aj niekoľko mesiacov bez príznakov a nespôsobujú žiadne ochorenia. V prípade oslabenia imunitného systému ale môže zaútočiť. 

Nebezpečná baktéria

Meningokok cirkuluje v populácii a podľa odhadov 4 až 35 % zdravých dospelých ľudí sú bacilonosiči. Bacilonosičov pred prepuknutím ochorenia chráni imunitný systém, ktorý drží baktérie pod kontrolou a často sa s nimi dokáže postupne „vysporiadať“. V prípade, že sa nákaza prenesie na slabšieho jedinca alebo sa v dôsledku nejakých okolností oslabí imunita človeka, môže dôjsť k prepuknutiu ochorenia.

Meningokok vyvoláva najmä hnisavé zápaly mozgových blán a meningokokovú sepsu – otravu krvi. Zápal mozgových blán má v prvých hodinách príznaky, ktoré môžu signalizovať mnohé ochorenia, preto je ťažko rozpoznateľný. Vysokú horúčku s rýchlym nástupom sprevádza zimnica, nevoľnosť, vracanie a bolesti hlavy. Ochorenie však postupuje rýchlo a je veľmi agresívne. Prakticky v priebehu 24 až 48 hodín môže spôsobiť smrť človeka. 

Test pohárom

V prípade, ak sa chorému objaví na tele petechia (drobný krvný výron), je nevyhnuté okamžite volať záchrannú službu a upozorniť ich na skutočnosť, že môže ísť o nákazu meningokokom. To už o bytí a nebytí človeka rozhodujú naozaj minúty. Liečba antibiotikami musí byť podaná ihneď a pacient musí byť hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.

„Na rýchlu amatérsku diagnostiku, či ide alebo nejde o petechie sa môže použiť aj tzv. Tumblerom test pohárom. Stačí pritlačiť priesvitný sklenený pohár o kožu a v prípade, ak petechie nezmiznú, ide o meningitídu,“ vysvetľuje prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., prednosta II. Detskej kliniky SZU DFNsP v Banskej Bystrici.

Pomôcť môže aj test v ľahu. Človek by mal ležať na chrbte a druhá osoba by sa mu mala pokúsiť pritlačiť hlavu na hrudník. Ak to nie je možné, pokrčí pritom nohy alebo nevie v ľahu zdvihnúť vystretú nohu, či ju zohne v kolene, ide o príznaky meningitídy.

Ohrozuje meningokok aj vás? 

Vzhľadom na to, že je medzi nami vyše 30 % bacilonosičov, ohrozené sú nielen deti, ale aj dospelí s oslabenou imunitou. 

Najviac ohrozené sú deti vo veku do 4 rokov. Imunitný systém novorodenca má od matky získané protilátky. Postupne však si obranný systém dieťaťa začína vytvárať svoje protilátky, pričom od matky získanú ochranu stráca.

Ak sa v tomto období budovania imunitného systému dostane do styku s meningokokom, môže dôjsť k vypuknutiu závažného meningokokového invazívneho ochorenia, s ktorým si ešte nezrelý imunitný systém nemusí vedieť poradiť.

Ďalším veľmi rizikovým obdobím sú dospievajúci vo veku 12 až 20 rokov. V období dospievania sa dejú závažné hormonálne zmeny, dozrieva aj imunitný systém.

Navyše, dospievajúci sa vyčerpávajú ponocovaním, nepravidelnou a nevhodnou stravou, chodia na diskotéky, kde neraz pijú a fajčia, záťaž majú nielen v škole, ale aj pri mimoškolských športových aktivitách. Následkom je, že oslabený imunitný systém si pri infekcii nedokáže poradiť s meningokokom.

Ľudia žijúci v komunitách

Baktéria meningokoka sa najčastejšie prenáša medzi ľuďmi, ktorí sú v úzkom kontakte.

Uzavretejšia komunita môže byť napríklad deti v tábore, študenti bývajúci na internáte, väčšia rodina obývajúca spoločné priestory, vojenská posádka, všetci sú v rovnakom prostredí a častejšie dochádza medzi nimi k prenosu mikroorganizmov.

Cestovatelia

Dokonca aj cestovanie je stresujúci faktor pre imunitný systém. Človek sa pri cestách do zahraničia stretáva aj s novými mikroorganizmami, ktoré nie sú zvyčajne v domácom prostredí prítomné. V niektorých oblastiach sveta (Afrika, Blízky Východ, Juhovýchodná Ázia) je možnosť kontaktu s meningokokom omnoho vyššia než v Európe.

Trvalé následky

Asi tretina pacientov, ktorí prekonali ochorenie, má trvalé následky. Stupeň postihnutia závisí od skorého rozpoznania prvotných príznakov a začatia liečby. K ťažším postihnutiam patrí hluchota, slepota, ochorenia srdca a v niektorých prípadoch dochádza až k amputácii prstov alebo celých končatín. Niektorí pacienti sú na celý život poznamenaní neurologickými následkami, ktoré sa končia epileptickými stavmi alebo obrnou tvárových svalov či iných častí tela. 

Okamžitá liečba

„Priebeh ochorenia je taký vážny, že liečba musí byť nasadená okamžite na jednotke intenzívnej starostlivosti. Podlieha špeciálnemu režimu pod silnými dávkami antibiotík a kontrole životne dôležitých funkcií organizmu“, vysvetľuje prof. K. Králinský. Podozrenie lekára na závažné meningokokové ochorenie je nutné potvrdiť laboratórnym vyšetrením, ktoré sa robí z krvi a mozgo-miechového moku. „Po zistení pôvodcu liečba pokračuje špecifickými liekmi. Osoby, ktoré boli v kontakte s chorou osobou, a aj v prípade, ak nemajú žiadne príznaky, musia okamžite vyhľadať lekára a byť pozorne sledované lekárom,“ upozorňuje prof. K. Králinský. 

Ľudia, ktorí prišli do styku s chorým 7 dní pred ochorením podliehajú zvýšenému zdravotnému dozoru. Kontroluje sa im telesná teplota, krvácanie do kože, bolesti hlavy, zvracanie, príznaky respiračného ochorenia a iné príznaky infekcie. Niekedy, aj napriek včasnej diagnostike a rýchlo nasadenej liečbe nebývajú lekári úspešní. Meningitída je napriek všetkému jeden z najrýchlejších zabijakov a v priemere 2 až 3 z nakazených pacientov zomiera.  

Základné príznaky

 1. Prudký nástup horúčky, studené končatiny
 2. Silné bolesti hlavy
 3. Odmietanie jedla, vracanie, kŕče, hnačka
 4. Spavosť, neschopnosť sa prebudiť
 5. Poruchy vedomia
 6. Svetloplachosť, zmätenosť, nezvyčajná plačlivosť
 7. Mdloby a bezvedomie
 8. Stuhnutie šije
 9. U bábätiek vyklenutie fontanely (väzivové spojenie na hlave novorodenca)
 10. Vytváranie podkožných krvných fliačikov (petechie) 
 11. Prevencia

  Účinnou prevenciou meningokokovej nákazy je očkovanie. Na trhu je k dispozícii niekoľko vakcín proti rôznym sérotypom ochorenia. O tom, ktorá vakcína je pre vás najvhodnejšia sa poraďte so svojím lekárom, ktorý pozná váš zdravotný stav. Očkovanie proti meningokokom nie je povinné a pacient si ho hradí sám. 

  Viac informácií nájdete na www.meningokok.sk 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (20 hlasov, priemerne: 3,90 z 5)
Loading...

Pridaj komentár