Detské chorobyHrudník

RS vírus - hrozba pre nedonosené deti

 MUDr. Zuzana Pitoňáková   15.04.2013   3

Respiračný syncyciálny vírus (RSV) je najčastejším vyvolávateľom infekcií dolných dýchacích ciest ( bronchiolitídy – zápalu priedušničiek a pneumónie – zápalu pľúc) u dojčiat. K najviac ohrozenej skupine patria najmä predčasne narodené deti a deti so závažnými vrodenými srdcovými chybami.

Čo je RSV

RSV patrí k najčastejším vírusom dýchacích ciest vôbec. Je rozšírený po celom svete. V našich krajoch sa najviac vyskytuje v sezóne od októbra do apríla. Je vysoko nákazlivý. Približne 2/3 detí sú infikované počas prvého roku života a takmer všetky deti sa stretnú s touto infekciou pred 2. rokom života.

Kým u dospelých a zdravých detí zvykne prebehnúť ako bežná viróza (nádcha, kašeľ, teplota) bez väčších komplikácií, u rizikovej skupiny detí prebieha omnoho dramatickejšie a môže končiť až smrťou.

Šíri sa nielen kvapôčkovou nákazou (kašeľ, kýchanie, fúkanie nosa), ale aj fyzickým kontaktom (podanie rúk, bozkávanie) s infikovanou osobou. Na mieste kontaktu prežíva ešte niekoľko hodín.

Príznaky infekcie

Väčšina počiatočných príznakov pripomína bežnú infekciu horných dýchacích ciest:

 • horúčka,
 • výtok z nosa,
 • podráždenosť.

U predčasne narodených detí sa môže prejaviť aj letargiou, apatiou, nechutenstvom. Príznaky sa zhoršujú, keď sa infekcia začína šíriť do pľúc a u dieťatka sa objavuje:

 • kašeľ,
 • lapanie po dychu,
 • pískanie pri dýchaní,
 • modré ústa alebo pery,
 • dieťa nevládze dýchať.

Ak sa pomoc nedostaví v čas, môže to skončiť veľmi zle (aj najhoršie).

Prevencia pri infekcii RSV (u ohrozených detí obzvlášť)

Je dôležité:

 • Dodržiavať zásady hygieny pri kontakte s dieťatkom.
 • Vyvarovať sa miestam s preplneným kolektívom, nákupným i materským centrám.
 • Izolovať choré osoby od dieťaťa.
 • Obmedziť fajčenie v rodine.

Kto je najviac ohrozený

Najvyššie riziko predstavuje RSV u týchto detí:

 1. predčasne narodené deti v útlom veku,
 2. malé deti s vážnym pľúcnym ochorením,
 3. malé deti s ťažkou vrodenou alebo získanou chybou srdca,
 4. deti po transplantácii srdca.

O predčasne narodených deťoch a o tomto zákernom víruse som sa zhovárala s primárkou Kliniky detskej pneumológie FN Bratislava – Podunajské Biskupice s MUDr. Jaroslavou Orosovou.

Predčasne narodené deti

Normálna gravidita trvá 38.- 42. týždňov. Ak sa dieťa narodí pred 38 týždňom hovoríme o predčasne narodenom. Myslím, že aj bez dlhých odborných úvah je každému jasné, že dieťatko, ktoré sa narodí v 35., v 30., či 26. týždni bude po mnohých stránkach ešte nepripravené pre život mimo tela matky. Niektoré menej, niektoré viac, všetko závisí od týždňa narodenia: nezrelá sietnica, nezrelý zažívací trakt, nezrelá imunita…, ale hlavne nezrelé pľúca. „Keď vám nefungujú pľúca, nefunguje vám nič. Lebo každá bunka potrebuje kyslík.“ dodáva MUDr. Orosová.

Pľúcne mechúriky (alveoly) zodpovedné za prenos kyslíka z vonkajšieho prostredia do tela, sa plne vyvinú až v 36. týždni. Predčasné narodenie sa preto často spája s nedostatočne funkčnými pľúcami a trvá to asi tri roky, než sa pľúca nedonosenca stanú úplne zrelými.

Rovnako závažné môže byť ochorenie spôsobené RSV, ktoré postihuje deti s ťažkou vrodenou chybou srdca. Deti s jednoduchšími vrodenými chybami srdca, ako napríklad defekty prepážok medzi predsieňami alebo komorami, vrodenými chybami chlopní alebo niektorými chybami veľkých ciev, majú spravidla jednoduchší priebeh infekcie. U detí, ktoré čaká niekoľkostupňové operačné riešenie srdcovej chyby, však môže byť priebeh infekcie komplikovanejší.

Primárka Orosová zdôrazňuje: „ Čím je dieťa mladšie a rizikovejšie, tým je vírus nebezpečnejší. Ak je dieťa načas narodené, nemá srdcovú vadu, nevyžaduje kyslíkovú liečbu, ani žiadnu inú liečbu, má zrelé pľúca, má normálnu imunitu, vie si s týmto vírusom podstane ľahšie poradiť, ako si poradí dieťa z rizikovej skupiny. Každé takéto ochorenie vráti dieťa späť aj vo vývoji pľúc, aj v psychickom a motorickom vývoji.“

 

RSV je vírus, ktorý napadá dýchacie cesty. Prečo patria do rizikovej skupiny deti s vážnymi srdcovými chybami? Aj o tom som sa zhovárala s primárom Detského kardiocentra SR na oddelení detskej kardiológie s MUDr. Mariánom Hrebíkom, MPH.

 Pre srdcovo-cievny systém je každá infekcia stresová situácia – mikróby, vysoká teplota, vyššia potreba kyslíka celého organizmu, a s tým spojené väčšie nároky kladené na srdiečko. Pri ťažkom infekte dýchacích ciest je to ešte horšie, lebo do krvi sa kvôli poškodeným pľúcam dostáva menej kyslíka ako telo potrebuje a preto sa zvyšujú nároky na srdiečko. Dostáva signál, aby pumpovalo rýchlejšie. A toto za určitých okolností – ako pri motore pri vysokých otáčkach, môže spôsobiť zlyhanie srdca.“

Nádej pre tých, čo to potrebujú

Prirodzený priebeh RSV je vo väčšine prípadov nekomplikovaný, u rizikovej skupiny pacientov môže vyžadovať hospitalizáciu, potrebu kyslíkovej liečby, ventilačnú podporu, lieky (bronchodilatanciá, mukolytiká) a iné.

V súčasnosti možno u vysokorizikových pacientov predchádzať tomuto ochoreniu imunoprofylaxiou proti RSV. „ Prevencia spočíva v imunoprofylaxii, kedy sa dodávajú do tela hotové protilátky proti tomuto vírusu. Pretože protilátky, ktoré my dodáme do organizmu sa akoby nalepia na bunku tela v mieste, kde by sa mohol nalepiť práve RS vírus. Tým, že sa obsadia väzobné miesta na bunke niečím iným, vírus sa už nemá na čo prichytiť, a tak sa zabráni vzniku ochorenia.“ vysvetľuje MUDr. Orosová

Viac o imunoprofylaxii

Táto forma prevencie je odborníkmi prísne posudzovaná. „Je to liečba finančne veľmi nákladná, je však plne hradená poisťovňou.“ hovorí MUDr. Orosová. 

Kde je tá hranica, ktoré deti sú na tom tak zle, že imunoprofylaxiu dostanú, a ktoré ju ešte nepotrebujú? Hovorí primár Hrebík za rizikové deti s vadami srdca:

„Je tu moment medicínsky a moment ekonomický. Našou úlohou je vytipovať kritické a najrizikovejšie deti. Sú to deti s najťažšími vrodenými srdcovými chybami najmä s jednokomorovou cirkuláciou, deti, ktoré majú ťažké srdcové zlyhávanie a deti po transplantácii srdca.

Má to zmysel

„Ja som tu pred týždňom mala dieťa, ktoré sa narodilo v 26. týždni tehotenstva. To dieťa bolo hneď po narodení resuscitované. Vlastne okrem akcie srdca nemalo žiadne iné prejavy života. Teraz má vyše troch mesiacov, je nádherné, je krásne, iba má nezrelé pľúca a môže byť ohrozené týmto vírusom.

Keď sa s ním trápili tri mesiace na nedonoseneckom oddelení, kedy potrebovalo prístroje na podporu dýchania, kedy dostávalo antibiotiká, tranzfúzie a lieky na dozretie pľúc, tak my musíme v tej zdravotnej starostlivosti pokračovať.

Sme za to, aby sa robila prevencia ochorenia spôsobeného RS vírusom, pretože tento vírus by mohol spôsobiť vážne ochorenie pľúc, a dieťa by sme mohli stratiť. Dieťa by zomrelo, napriek tomu, že sa urobilo v prvých týždňoch života maximum na jeho záchranu.“ hovorí MUDr. Orosová.

Poďte sa pozrieť…

Pani primárka ďalej pokračuje: „Predčasne narodených detí sa rodí stále viac, a hlavne sa zachraňujú. Tie deti, čo by pred desiatimi rokmi 24. týždeň neprežili, dnes môžu nielen prežiť, ale žiť plnohodnotný život. Máme tu chlapčeka, ktorý mal pri narodení 470 gramov. Dnes má päť rokov, a keď príde ide nám rozbiť ambulanciu. To sú plnohodnotne žijúce deti, ktoré neskôr nemajú žiadne hendikepy. Pokiaľ na začiatku dostanú starostlivosť takú ako potrebujú. To sú krásne deti, poďte sa pozrieť…“

Samuel – 9 a pol mesačné chlapča, ktoré keby sa bolo narodilo v termíne, malo by dnes iba 7 mesiacov. Keď sa Samko narodil mal 760 gramov. V nemocnici strávil viac ako dva mesiace. Tam absolvoval aj operáciu oboch očiek, nakoľko mal následkom predčasného pôrodu poškodenú sietnicu. Ako trojmesačný prekonal ťažký zápal pľúc. Odkedy podstúpil sériu očkovaní proti RS vírusu nebol chorý.

Alexander z Bratislavy – veľmi temperamentný 11 mesačný chlapček. Narodil sa predčasne v 33 týždni, mal 1650 gramov. Vzhľadom na svoju nedonosenosť bol okamžite zaradený do programu očkovania proti RS vírusu. Klobúk dole pred jeho maminkou, ktorá ho dokázala napriek rôznym vážnym komplikáciam dojčiť až do dnešných dní.

 

Patrik zo Šaštína – teraz 11 mesačný fešák. Ako jediný z týchto detí sa narodil v termíne. Krátko po pôrode mu však lekári zistili vážnu poruchu: diafragmatickú herniu – kedy bránica nie je dostatočne vyvinutá a nepredeľuje úplne hrudnú a brušnú dutinu, tak ako zdravá a vyvinutá bránica. Bol okamžite operovaný. Jeho stav však zostal veľmi vážny a strávil 1 mesiac na jednotke intenzívnej starostlivosti. Následne bol zaradený do programu imunoprofylaxie. Dnes je to jedno nádherné chlapčiatko a ako dodáva jeho ocko: „Ďakujeme Bohu, že sa to takto skončilo!“

 

Nikolka z Trnavy – 2 roky a 2 mesiace. Narodila sa v 34. týždni tehotenstva. V prvom roku sa borila s častými infekciami dýchacích ciest, mala apnoické pauzy (kedy prestala na chvíľu dýchať). Od minulého roku prešla sériou očkovaní proti RSV a podľa slov maminky sa Nikolkin zdravotný stav výrazne zlepšil.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.0 z 5. Celkom 14 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
erika napísané 04.02.2013 21:34

Dobry den pani doktorka. So synom sme sa vratili z liecenia kvoli castym ochoreniam dolnych dych.ciest,kde sme mali vsetky vysetrenia ok. 4dni po odchode som sa dozvedela ze u 3deti tam zistili visus rsv. Maly po prichode domov zacal kaslat,uz sa to sice zlepsilo,mam ist ku pediatricke a ziadat o vyter z hrdla? Dakujem

Zuzana napísané 04.10.2008 21:23

Dobry den, prosim obrate sa na nasu novovzniknutu poradnu, (vid clanok), kde vam MUDr. Orosova ochotne poradi co dalej. Predpokladam, ze bude od vas potrebovat viac vstupnych informacii. MUDr. Zuzana Pitonakova

helene Stricova napísané 04.10.2008 10:07

Redface Mame doma dvojmesacneho chlapceka,ktory sa narodil predcasne.Uz tyzden ma teploty.Krv,moc,uska ma vraj v poriadku.Doktorka hovorila ze to ma zo zapaleneho hrdla.Bere aj ATB a nezaberaju.Teplota sa vzdy drzi okolo 37,7 po odpocitani.Prosi o radu.DAKUJEM

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
erika napísané 04.02.2013 21:34

Dobry den pani doktorka. So synom sme sa vratili z liecenia kvoli castym ochoreniam dolnych dych.ciest,kde sme mali vsetky vysetrenia ok. 4dni po odchode som sa dozvedela ze u 3deti tam zistili visus rsv. Maly po prichode domov zacal kaslat,uz sa to sice zlepsilo,mam ist ku pediatricke a ziadat o vyter z hrdla? Dakujem

Zuzana napísané 04.10.2008 21:23

Dobry den, prosim obrate sa na nasu novovzniknutu poradnu, (vid clanok), kde vam MUDr. Orosova ochotne poradi co dalej. Predpokladam, ze bude od vas potrebovat viac vstupnych informacii. MUDr. Zuzana Pitonakova

helene Stricova napísané 04.10.2008 10:07

Redface Mame doma dvojmesacneho chlapceka,ktory sa narodil predcasne.Uz tyzden ma teploty.Krv,moc,uska ma vraj v poriadku.Doktorka hovorila ze to ma zo zapaleneho hrdla.Bere aj ATB a nezaberaju.Teplota sa vzdy drzi okolo 37,7 po odpocitani.Prosi o radu.DAKUJEM

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised