Viac o očkovaníOčkovací kalendár

Očkovací kalendár 2021

 Ján Mikas   10.01.2021   0

OČKOVACÍ KALENDÁR NA ROK 2021 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ A DOSPELÝCH

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

(PLATNOSŤ OD 1. 1. 2021)

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

Rok narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2021 v 3. mesiaci života Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis -čierny kašeľ  (acelulárna vakcína), vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, (DTaP-VHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia, (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou*) I. dávka (základné očkovanie)
v 5. mesiaci života II. dávka (základné očkovanie)
v 11. mesiaci života III. dávka (základné očkovanie)
2020 od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života Osýpky, mumps, ružienka (MMR) I. dávka
2017 v 5. roku života Osýpky, mumps, ružienka (MMR) II. dávka
2016 v 6. roku života Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ)(acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
2011 v 11. roku života osýpky, mumps, ružienka (MMR) II. dávka
2009 v 13. roku života Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ)(acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
X dospelí vo veku 30 rokov Záškrt, tetanus (dT**) preočkovanie každých 15 rokov

V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovacom kalendári, postupuje sa v súlade s Prílohou č. 2a vyhlášky MZ SR č. 442/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised