Viac o očkovaníOčkovací kalendár

Očkovací kalendár 2019

 redakcia   28.12.2018   2

Očkovací kalendár pre rok 2019 bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z.

V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovacom kalendári, postupuje sa v súlade s „Odborným usmernením MZ SR o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v SR“, uverejnenom vo Vestníku MZ SR (čiastka 7-13, dňa 13. 3. 2017, ročník 65).

Shutterstock

 

 

Rok narodenia

Vek

Druh očkovania

Typ očkovania

 

 

 

 

2019

 

v 3. mesiaci života

Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis -čierny kašeľ (acelulárna vakcína), vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, (DTaP- VHB-HIB-IPV),

pneumokokové invazívne ochorenia, (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou*)

I. dávka

(základné očkovanie)

v 5. mesiaci života

II. dávka

(základné očkovanie)

v 11. mesiaci života

III. dávka

(základné očkovanie)

 

2018

od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života

osýpky, mumps, ružienka

(MMR)

 

základné očkovanie

 

2014

v 6. roku života

Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ)(acelulárna), detská obrna

(DTaP-IPV)

 

preočkovanie

 

2009

v 11. roku života

osýpky, mumps, ružienka

(MMR)

 

preočkovanie

 

 

2007

v 13. roku života

Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ)(acelulárna), detská obrna

(DTaP-IPV)

 

preočkovanie

 

X

 

dospelí vo veku 30 rokov

Záškrt, tetanus

(dT**)

preočkovanie

každých 15 rokov

 

Poznámky:

* Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v 1. dni desiateho týždňa života, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. 

Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu.

Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Spracované podľa www.uvzsr.sk.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.6 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
farbi napísané 01.04.2019 18:51

To je strašne debilná tabuľka!!! Vôbec z nej jednoznačne nevyplýva, KOĽKO rôznych vakcín dostane dieťa v jednej injekcii pri jednotlivých návštevách u doktora!

bug.tom napísané 03.01.2019 05:09

Najväčšie svinstvo vykonávané na malých bezbranných deťoch, ktoré možno porovnať so znásilnením, v tomto prípade sa znásilňuje zdravie toxickými vakcínami, ktoré môžu vyvolať aj doživotné škody na zdraví, bohužiaľ tieto veci sa ale zatajujú a najčastejšia výhovorka "odborníkov" je, že to nie je očkovaním. Pred očkovaním sa informuj!

stiahni si filmy s Sk titulkami o rizikách očkovania VideoOckovanie . wordpress . com

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
farbi napísané 01.04.2019 18:51

To je strašne debilná tabuľka!!! Vôbec z nej jednoznačne nevyplýva, KOĽKO rôznych vakcín dostane dieťa v jednej injekcii pri jednotlivých návštevách u doktora!

bug.tom napísané 03.01.2019 05:09

Najväčšie svinstvo vykonávané na malých bezbranných deťoch, ktoré možno porovnať so znásilnením, v tomto prípade sa znásilňuje zdravie toxickými vakcínami, ktoré môžu vyvolať aj doživotné škody na zdraví, bohužiaľ tieto veci sa ale zatajujú a najčastejšia výhovorka "odborníkov" je, že to nie je očkovaním. Pred očkovaním sa informuj!

stiahni si filmy s Sk titulkami o rizikách očkovania VideoOckovanie . wordpress . com

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised