Viac o očkovaníOčkovací kalendár

Očkovací kalendár 2013

 redakcia   15.01.2013   5

foto: isifa.com

 

Očkovací kalendár pre rok 2013 bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Rok narodenia

Vek

Druh očkovania

Typ očkovania

 

 

 

 

2013

 

3. – 4. mesiac

 

Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna) vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna, (DTaP- VHB-HIB- LPV), pneumokokové invazívne ochorenia, (konjugovaná vakcína (PCV*), simultánna aplikácia s hexavakcínou)

I. dávka

(základné očkovanie)

 

5. – 6. mesiac

 

II. dávka

(základné očkovanie)

 

11. – 12. mesiac

 

III. dávka

(základné očkovanie)

 

2012

od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života

Morbilli, mumps, rubeola

(MMR)

 

základné očkovanie

 

2008

v 6. roku života

Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), detská obrna

(DTaP-TPV)

 

preočkovanie

 

2003

v 11. roku života

Morbilli, mumps, rubeola

(MMR)

 

preočkovanie

 

 

2001

v 13. roku života

Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), detská obrna

(DTaP-TPV)

 

preočkovanie

 

X

 

dospelí

Diftéria, tetanus

(dT**)

preočkovanie

každých 15 rokov

 

Poznámky:

* Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Zrušené očkovanie proti TBC u detí

Hlavný hygienik SR Gabriel Šimko informuje: "Dňom 1. januára 2012 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 544/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z. V súlade s predmetnou vyhláškou sa ruší od 1. 1. 2012 povinné pravidelné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze."

Toto očkovanie sa do minulého roku realizovalo medzi 4. dňom až 6. týždňom po narodení dieťaťa.

Spracované podľa www.uvzsr.sk.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 2.2 z 5. Celkom 18 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Alex napísané 08.10.2013 13:52

Syn je rocnik 2008 a bol ockovany/preockovany v 5. roku, nie v 6....

Sloboda v očkovaní napísané 02.01.2013 08:40

Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že je oveľa nebezpečnejší, než tvrdí výrobca a s ním unisono aj štátne úrady:

www.slobodavockovani.sk/news/uniknute-doverne-dokumenty-o-prevenare-13-dokazuju-ze-ako-vyrobca-tak-aj-zdravotnicke-urady-vedia-preco-mame-z-tejto-ockovacej-latky-obavy/

Gabriela napísané 23.01.2012 22:31

Kolko bude stat dobrovolne ockovanie proti TBC a kedy ho bude mozne vykonat ?

som za slobodne rozhodnutie napísané 19.01.2012 15:05

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Alex napísané 08.10.2013 13:52

Syn je rocnik 2008 a bol ockovany/preockovany v 5. roku, nie v 6....

Sloboda v očkovaní napísané 02.01.2013 08:40

Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že je oveľa nebezpečnejší, než tvrdí výrobca a s ním unisono aj štátne úrady:

www.slobodavockovani.sk/news/uniknute-doverne-dokumenty-o-prevenare-13-dokazuju-ze-ako-vyrobca-tak-aj-zdravotnicke-urady-vedia-preco-mame-z-tejto-ockovacej-latky-obavy/

Gabriela napísané 23.01.2012 22:31

Kolko bude stat dobrovolne ockovanie proti TBC a kedy ho bude mozne vykonat ?

som za slobodne rozhodnutie napísané 19.01.2012 15:05

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised