Viac o očkovaníOčkovací kalendár

Očkovací kalendár 2020

 redakcia   01.01.2020   0

OČKOVACÍ KALENDÁR NA ROK 2020 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ A DOSPELÝCH

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

(PLATNOSŤ OD 1. 1. 2020)

Aké zmeny prináša pri porovnaní s rokom 2019? Prečítate si v článku Zmeny v očkovacom kalendári 2020

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

Shutterstock
Rok narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2020 v 3. mesiaci života Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis -čierny kašeľ  (acelulárna vakcína), vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, (DTaP-VHB-HIB-IPV), pneumokokové invazívne ochorenia, (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou*) I. dávka (základné očkovanie)
v 5. mesiaci života II. dávka (základné očkovanie)
v 11. mesiaci života III. dávka (základné očkovanie)
2019 od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života Osýpky, mumps, ružienka (MMR) I. dávka
2016 v 5. roku života Osýpky, mumps, ružienka (MMR) II. dávka
2015 v 6. roku života Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ)(acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
2010 v 11. roku života osýpky, mumps, ružienka (MMR) II. dávka
2008 v 13. roku života Diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ)(acelulárna), detská obrna (DTaP-IPV) preočkovanie
X dospelí vo veku 30 rokov Záškrt, tetanus (dT**) preočkovanie každých 15 rokov

Poznámky:

* Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v 1. dni desiateho týždňa života, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa.  

Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. 

Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised