Detské chorobyKončatiny

Reumatoidná artritída od A po Z

 MUDr. Zuzana Pitoňáková   01.11.2013   4

Popŕhlila vás niekedy žihľava? Aj vás utišovali tým, že nevadí, aspoň nedostaneš reumu. Keď som bola malá, netušila som, čo tá reuma vlastne je, ale veľmi som sa tešila, že ju nedostanem. Po takomto ukľudnení dospelými autoritami ma to hneď aj menej pŕhlilo.

Neviem, nikde v odbornej literatúre som sa nestretla s tým, že reume (ako sa tomuto ochoreniu všeobecne hovorí) sa dá skutočne predchádzať popŕhlením žihľavou a tiež pochybujem, že 43 tisíc Slovákov sa nikdy s touto zázračnou rastlinou takto intímne nestretlo.

Čo je to reuma

Každopádne množstvo ľudí, ktoré sa s týmto ochorením denne borí je dosť veľké nato, aby sme vám toto ochorenie priblížili:

Na Slovensku trpí približne 43 tisíc ľudí reumatickými ťažkosťami. Pojem “reuma“ pochádza z gréckeho slova pre „tiecť“. Reuma však nie je jedna forma ochorenia. Lekári pod týmto pojmom chápu reumatický okruh foriem s približne 450 ochoreniami.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje reumu ako nadradený pojem pre ochorenia vyskytujúce sa na pohybových orgánoch a sú skoro vždy spojené s bolesťami a často aj obmedzením pohybu.

Pri reumatických ochoreniach sú postihnuté najmä svaly, šľachy, väzivá a kĺby pohybového aparátu. Odborníci rozlišujú tri formy:

Jedna z najčastejších a najbolestivejších foriem reumy je zápalová kĺbna reuma (reumatoidná artritída) – nazývaná taktiež polyartritída. Preto sa v ďalšom texte budeme venovať práve jej. Aj napriek svojej závažnosti je možné pod odborným lekárskym dohľadom a nasadením vhodnej liečby žiť plnohodnotný život.

Reumatoidná artritída

Klinický obraz sa vyznačuje bolesťami, opuchmi kĺbov a stuhnutím kĺbov a vedie nakoniec k zničeniu a deformácii postihnutých kĺbov. Reumatoidná artritída síce neohrozuje život, može však viesť k predčasnej invalidite pacienta. Typický pre toto ochorenie je jej tiahly priebeh.

Pri postupujúcom ochorení sa stáva každý pohyb postihnutého kĺbu zložitým. Pacienti s RA môžu byť výrazne obmedzení, alebo – ak už nedokážu vykonávať ani najjednoduchšie aktivity denného života – úplne odkázaní na cudziu pomoc.

Ženy sú postihnuté tri krát častejšie, ako muži. Ochorenie sa zvyčajne prejavuje vo veku od 40 do 65 rokov, niekedy však aj u mladých ľudí.

Pravá príčina ochorenia síce doposiaľ zistená nebola, avšak jednou z príčin je porucha imunitného systému, obranyschopnosti organizmu. Imunitný systém sa obracia proti vlastnému telu, v tomto prípade proti kĺbnemu tkanivu. Takto dochádza k zápalovým procesom v kĺbe, na synoviálnej membráne a k opuchu. Postihnutý kĺb je stále viac a viac poškodzovaný.

Následky reumatoidnej artritídy

Obmedzenie pohybu s bolesťami a nakoniec stuhnutie kĺbov. (RA) je bolestivé, chronické zápalové ochorenie, ktoré sa prejavuje hlavne na kĺboch, avšak môže postihnúť rad orgánov tela, ako napr. kožu, oči, pľúca a srdce.

Príznaky artritídy

Príznaky reumatoidnej artritídy sa môžu výrazne líšiť. V počiatočnej fáze ochorenia sa asi u dvoch tretín pacientov prejavujú iba všeobecné symptómy ako únava, nechutenstvo, strata hmotnosti, ľahká horúčka, alebo nešpecifické ťažkosti (náhly výskyt opuchu kĺbov alebo pohybové bolesti) na pohybovom aparáte.

 

zdroj: primehealthchannel.com

V ďalšom priebehu ochorenia vznikajú opuchy kĺbov, bolesť a stuhnutosť postihnutých kĺbov. V pokročilom štádiu je kĺbna chrupavka zničená a kĺby stuhnuté. Ak sa aj napriek tomu takýmto kĺbom pohybuje, vznikajú silné bolesti.

Kĺby môžu úplne zrásť alebo sa posunúť (subluxácia). Typicky sú postihnuté viaceré kĺby, pričom je možné pozorovať symetrické rozloženie.

Pre úspešnú liečbu reumatoidnej artritídy je rozhodujúca včasná fáza ochorenia. V počiatočnom štádiu je však možné, že symptómy nie sú správne interpretované. Lekár preto robí rad rutinných vyšetrení.

Pri reumatoidnej artritíde sa vyskytujú nasledujúce príznaky:

 • Ranná stuhnutosť prstových kĺbov
 • Opuch kĺbov
 • Bolesti pri pohybe a tlaku
 • Zväčšené uzliny pod kožou v podpaží a predkolení
 • Zhoršujúca sa pohyblivosť
 • Bledosť v dôsledku ľahkej chudokrvnosti

Diagnóza reumy

V počiatočnom štádiu je často obtiažne reumatoidnú artritídu diagnostikovať. Existujú rôzne príznaky, ktoré poukazujú na prítomnosť ochorenia. Ak sa vyskytnú viaceré z nich v kombinácii, je možné diagnózu jednoznačne stanoviť. Reumatológovia sa pri tom často opierajú o diagnostické kritériá American College of Rheumatology (ACR).

Kritériá ACR pre diagnózu reumatoidnej artritídy:

 • ranná stuhnutosť v, alebo v okolí kĺbov (počas min. 1 hodiny)
 • zápal kĺbu v troch alebo viacerých kĺbnych oblastiach
 • zápal kĺbov ruky, zápästí, stredných alebo základných kĺbov prstov
 • symetrický opuch tých istých kĺbov na oboch stranách tela
 • reumatoidné uzly pod kožou, nad kostnými výčnelkami alebo v blízkosti kĺbov
 • reumatoidný faktor v sére
 • typické rádiologické zmeny reumatoidnej artritídy ako sú kostné defekty alebo odvápnenie.

Spolu musia byť splnené min. 4 zo 7 kritérií. Kritériá 1 až 4 musia pretrvávať min. 6 týždňov.

Liečba reumatoidnej artritídy

Napriek 21. storočiu a veľkým pokrokom vo vede neexistuje žiadna terapia, ktorá by ochorenie dokázala „vyliečiť“. Cieľom liečby je preto tlmenie aktivity ochorenia a zmierňovanie jeho príznakov.

U väčšiny pacientov pozostáva úvodná medikamentózna liečba z nesteroidného antireumatika. V obdobiach vyrazného zhoršenia ochorenia, resp. nereagovaia na predchádzajúcu liečbu, sa nasadzujú steroidné antireumatiká z radu glukokortikoidov.

Úlohou včasného a intenzívneho nasadenia spomínanej liečby je ovplyvniť narušenú funkciu imunitného systému a tým zabrániť pokračovaniu deštrukcie chrupaviek a kostí, dosiahnuť dlhodobejšie zlepšenie ťažkostí a znížiť spotrebu glukokortikoidov a nesteroidných antireumatík.

zdroj: primehealthchannel.com

Prostredníctvom tohoto terapeutického postupu sa síce možnosti liečby výrazne zlepšili, avšak je stále množstvo pacientov, ktoré na dostupné lieky nereagujú, alebo je v dôsledku vedľajších účinkov ich použitie obmedzené.

To je dôvod, prečo sa intenzívne skúma nie len príčina reumatoidnej artritídy, ale predovšetkým aj zlepšenie terapeutických možností. Výskumu v reumatológii sa teraz podaril pokrok s novou triedou liekov, ktorá je nazývaná ako tzv. modifikátory biologickej reakcie alebo krátko „biologické terapie“. Biologická liečba je účinná v 60 až v 70 % pacientov, u ktorých liečba štandardnými chorobu modifikujúcimi antireumatikami nebola účinná. Okrem toho sa biologickou liečbou dosiahne vymiznutie príznakov u 30-40% pacientov a zastavenie štruktúrnych zmien na kĺboch až u dvoch tretín pacientov. Biologické lieky sú protilátky alebo receptory, ktoré sa viažu na prozápalové

Biologické terapie majú za cieľ proti zápalu bojovať resp. ho odstrániť cieleným zásahom do regulácie imunologických reakcií.

To sa stane napr. tým, že sa podávajú substancie blokujúce telu vlastné látky, ktoré spôsobujú alebo zosilňujú zápal v tele. Zvlášť sľubné je pritom ovplyvnenie tzv. cytokínov, druhu mediátorov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri výmene informácií medzi bunkami imunitného systému.

Návrh na túto formu liečby podávajú reumatológovia a následne ju schvaľuje Komisia pre rezistentné formy zápalových reumatických chorôb v Národnom ústave ruematologických chorôb v Piešťanoch a následne revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Infúzie sa podávajú v aplikačných centrách biologickej liečby v Národnom ústave ruematologických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch a v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Praktické rady pre reumatika

Stravovanie

Dodržiavanie určitých stravovacích zásad v prípadoch chronických reumatických ochorenísíce nenahradí protireumatickú liečbu, avšak môže ju podporiť. Jednotná „reuma-diéta“ neexistuje, ale existujú rôzne stravovacie odporúčania, ktoré sú tu vysvetlené. Dodržiavaním uvedených stravovacích návykov však nemôžete očakávať priame ovplyvnenie procesu ochorenia. Zlepšenie ťažkostí a symptómov bolo pri zmene stravovania však vedecky skúmané a potvrdené.

Nie je možné dopredu povedať, ktoré z uvedených stravovacích odporúčaní v jednotlivých prípadoch účinkuje. Mali by ste to vyskúšať sami. Dôležité však je, že účinky po zmene stravovania sa neprejavia zo dňa na deň. Prispôsobenie stravy, alebo príjem potravinových doplnkov musí byť preto dôsledne dodržiavané počas niekoľkých týždňov. Až po tomto období môžete očakávať určitý efekt.

Vegetariánska strava namiesto miešanej stravy.

Zvýšenie príjmu vitamínu E.

Zvýšenie príjmu omega-3-mastných kyselín.

Cvičenia kĺbov

Pohyb je v určitej miere všeobecne priaznivý pre zdravie. Avšak práve pri reumatoidnej artritíde je šetrný pohyb veľmi dôležitý, aby sa rozprúdila látková výmena kĺbov a aby kĺby nestuhli.

Na nasledujúcich stranách sme pre Vás zostavili cvičenia, ktoré Vám pomôžu udržať pohyblivosť kĺbov. Môžete si na mieru zostaviť Váš individuálny tréningový program.

  • Prediskutujte cvičenia s lekárom.
  • Okamžite ukončite cvičenie, pokiaľ  Vám spôsobuje zosilnenie bolesti v kĺboch.
  • Vykonávajte cvičenia denne, najlepšie päť krát.
  • Všetky cvičenia sa majú vykonávať pomaly.

Prstové kĺby:

Ak máte príliš pohyblivé alebo uvoľnené prstové kĺby, robte nasledujúce cvičenie:

 • Položte hranu ruky s vystretými prstami na stôl.
 • Vystrite palec smerom hore.
 • Teraz pohnite palcom smerom k dlani.
 • Držte ho tam niekoľko sekúnd.
 • Opakujte cvičenie 5 krát každou rukou.

Ak máte príliš ztuhnuté prstové kĺby, robte nasledujúce cvičenie:

 • Položte ruku plochou na stôl.
 • Teraz nadvihnite každý prst nahor, tak ďaleko ako je to možné.
 • Držte každý z prstov niekoľko sekúnd v tejto polohe.

Lakťové kĺby:

Na zmiernenie bolestí v lakťových kĺboch, môžete vykonávať nasledujúce cvičenia

 • Posaďte sa vzpriamene na stoličku. Nohy stoja pevne na zemi.
 • Vzdialenosť medzi kolenami je asi na šírku dlane.
 • Položte ruky dlaňami nadol na stehná.
 • Dbajte na to, aby ste ramená nechali pri tele.
 • Teraz otočte dlane smerom nahor a potom opäť nadol.
 • Cvičenie opakujte päť krát.

Ramenné kĺby:

Pre uvoľnenie ramenného kĺbu môžete vykonávať nasledujúce cvičenie

 • Posaďte sa vzpriamene na stoličku. Nohy stoja pevne na zemi.
 • Nechajte ruky voľne spustené nadol.
 • Teraz kývte rukami dopredu a dozadu.
 • Pokračujte len po hranicu bolesti.
 • Cvičenie opakujte päť krát.

Chodidlové kĺby:

Na zmiernenie bolestí v chodidlových kĺboch, môžete vykonávať nasledujúce cvičenia:

 • Posaďte sa vzpriamene na stoličku. Nohy stoja pevne na zemi.
 • Pohybujte chodidlom z päty na špičku a zase naspäť.
 • Cvičenie opakujte päť krát.

Kolenné kĺby:

Pre uvoľnenie kolenných kĺbov môžete vykonávať nasledujúce cvičenie:

 • Posaďte sa na stôl. Nohy sa nesmú dotýkať zeme.
 • Stehná ležia až tesne nad kolenami na stole.
 • Teraz pohybujte nohami pomaly dopredu a naspäť.
 • Pokračujte len po hranicu bolesti.
 • Dbajte na to, aby sa nohy kývali voľne.
 • Cvičenie opakujte päť krát.

Ďalšie zdroje informácií

www.reuma.sk

Liga proti reumatizmu na Slovensku

www.nurch.sk

Použité zdroje: TS, www.reuma.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.3 z 5. Celkom 37 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Vaše meno Dana Výbochová napísané 29.05.2015 02:18

Vá š k omentárTaktiež by ma zujimala kryokomora-či je vhodná ohladom prstov. Ja mam konkretne zapuchnutý klavne prostrednik na pravej ruke, ale bolia poriadne všetky. Neodnesiem len fakt uplne lahký nakup.

Gitka, Martin napísané 30.01.2013 10:03

Mne na artritídu najviac pomohli kúpele v Hippokratine. Bolesti zmizli úplne a pohybujem sa oveľa ľahšie.

Anton Korec napísané 23.08.2010 14:38

Váš komentár

 

ako účinkuje na reumatoidnu artritídu pobyt v kryokomore,

je vhodný , nevhodný alebo zakázaný ?

Anton Korec napísané 23.08.2010 14:36

Váš komentár

 

ako účinkuje na reumatoidnu artritídu pobyt v kryokomore,

je vhodný , nevhodný alebo zakázaný ?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Vaše meno Dana Výbochová napísané 29.05.2015 02:18

Vá š k omentárTaktiež by ma zujimala kryokomora-či je vhodná ohladom prstov. Ja mam konkretne zapuchnutý klavne prostrednik na pravej ruke, ale bolia poriadne všetky. Neodnesiem len fakt uplne lahký nakup.

Gitka, Martin napísané 30.01.2013 10:03

Mne na artritídu najviac pomohli kúpele v Hippokratine. Bolesti zmizli úplne a pohybujem sa oveľa ľahšie.

Anton Korec napísané 23.08.2010 14:38

Váš komentár

 

ako účinkuje na reumatoidnu artritídu pobyt v kryokomore,

je vhodný , nevhodný alebo zakázaný ?

Anton Korec napísané 23.08.2010 14:36

Váš komentár

 

ako účinkuje na reumatoidnu artritídu pobyt v kryokomore,

je vhodný , nevhodný alebo zakázaný ?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised