O poruchách sluchu

Mária Kopčíková 1

Keď sa mi narodil prvý syn, absolvovali sme pri prepustení z pôrodnice vyšetrenie otoakustických emisií. Jeho výsledkom bolo, že som odchádzala domov „na prášky“, pretože jedno uško „neposkytlo“ odpoveď a mali sme prísť na kontrolu o týždeň. 

foto: infosluch.sk

Toto kontrolné vyšetrenie dopadlo dobre, náš synak počuje (teda s výnimkou selektívnej hluchoty, keď má upratovať…). Ten týždeň, počas ktorého sme doma okolo neho chodili a tlieskali dlaňami, či sa naše úbohé novorodeňa strhne a bude to pre nás dôkazom toho, že počuje, si pamätám dodnes. Bol to celkom slušný stres.

Realita poruchy sluchu

Pre nás to bol nepríjemný týždeň, no pre iných rodičov, ktorí sa na kontrolnom vyšetrení nedopracujú k pozitívnej informácií ohľadom sluchu ich dieťatka, je to nie o týždňoch, ale o rokoch.

Ako hovorí Mgr. Silvia Hovorková, z OZ Infosluch, včasná diagnostika je veľmi dôležitá s ohľadom na ďalší vývin dieťatka. Je potrebné čím skôr zistiť, či dieťa má problém so sluchom, čo môže byť príčinou tohto problému a zvoliť vhodný terapeutický postup. Približne 3 – 4 z 1000 novonarodených detí sa narodí so stratou sluchu rôzneho stupňa.

Porucha sluchu sa pokladá za neviditeľné postihnutie. Napriek tomu, že nespôsobuje fyzickú bolesť, často výrazne ovplyvní život dieťaťa aj jeho rodiny.

Ak sa u vášho dieťaťa zistí porucha sluchu, čaká vás spolu veľa učenia. „Je veľmi dôležité, aby ste porozumeli poruche sluchu a vedeli, aké ďalšie kroky môžete urobiť“, hovorí Mgr. Hovorková.

Ako zistím, že moje dieťa môže mať poruchu sluchu

Napriek tomu, že vyšetrenie OAE u novorodenca dopadlo dobre, môže dôjsť k poruche sluchu z iných dôvodov. Preto sa vyhľadávanie (skríning) takýchto detí realizuje priebežne.

Vyhľadávanie detí so stratou sluchu má zväčša dve fázy.

Povinnosťou pediatrov je priebežne kontrolovať, či sa dieťa vyvíja tak ako má. Súčasťou je teda aj orientačný skríning sluchu, ktorý, ak sa urobí správne, dokáže odhaliť väčšiu stratu sluchu. Skríning sa zvyčajne robí tak, že jedna osoba stojí za dieťaťom a vyrába rôzne zvuky (vysoké aj hlboké, tiché aj hlasné) a druhá osoba stojí spredu a sleduje reakcie dieťaťa na dané zvuky. Najčastejšou reakciou detí je, že sa otočia za zvukom, ktorý počujú. Táto schopnosť sa objavuje už u detí vo veku 7-9 mesiacov.

Ak má pediater (alebo iný odborník) na základe skríningu akékoľvek podozrenie, odošle dieťa k ORL lekárovi alebo foniatrovi. Ten potom urobí odborné vyšetrenie sluchu, aby získal presnejšiu predstavu o poruche sluchu.

Odborné vyšetrenie sluchu dokáže určiť

 • či má dieťa stratu sluchu
 • aká veľká je jeho strata sluchu
 • aký druh poruchy sluchu dieťa má (prevodová, percepčná alebo mix oboch)
 • či je porucha sluchu na oboch ušiach, alebo len na jednom (unilaterálna)

Čo môžete sledovať v domácom prostredí

Ak máte pocit, že so sluchom vášho dieťaťa nie je niečo v poriadku, skúste sa zamerať na nasledujúce body:

 • Spí hlboko, aj keď vedľa neho hlasito rozprávate?
 • Prestalo džavotať (po 9 mesiaci veku)?

Počas dňa:

 • nereaguje na zavolanie
 • nevšimne si prítomnosť iných ľudí, pokiaľ ich nevidí
 • nevyľaká sa pri hlasitých a nečakaných zvukoch
 • nahlas počúva rádio, TV
 • má problémy započuť niektoré zvuky, iné však počuje dobre (strata sluchu iba na niektorých frekvenciách, prípadne na jednom uchu)
 • preferuje prácu osamote
 • má problémy v škole, problémy s učením sa („nepozorné“, opakovane sa pýta, čo má robiť)

Počas komunikácie:

 • nereaguje na bežnú konverzáciu
 • nesprávne odpovedá na otázky
 • sleduje pery, keď počúva iných (snaha odzerať)
 • otáča hlavu na jednu stranu v snahe lepšie počuť
 • má problémy vo výslovnosti v porovnaní s inými deťmi rovnakého veku
 • má oneskorenú, alebo skomolenú reč
 • vyhýba sa komunikácii a sociálnym situáciám (frustrované a unavené zo snahy porozumieť)

Viac informácií, ako aj možnosť konzultácie nájdete na www.infosluch.sk.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Ja som sledovala sluch svojich detí hneď ako som si ich doniesla s pôrodnice! Snažila som sa vytvárať rôzne zvukové kulisy a sledovala som reakcie svojich detí. Vďaka tomuto som vedela, že mám zdravé počujúce deti. Takémuto konaniu ma prinútilo, to, že sama som sluchovo postihnutá so 100% hluchotou, avšak s načúvacím prístrojom veľmi dobre počujem a normálne komunikujem, telefonujem. Bola som profesionálny špecialista pre sluchovo postihnutých tzv. nedoslýchavých v občianskom združení, ktorý už v r. 2006 zanikol. Som toho názoru, že mladí rodičia by mali byť už počas tehotenstva informovaní, na čo si pri narodení dieťaťa dávať pozor, čo a ako sledovať a ako napr. sledovať aj sluch. Nie čakať 7-9 mesiacov! Vtedy môže byť už neskoro. Dnes je vyspelá audiotechnika a pomáha mnohým s poruchami sluchu počuť a žiť normálnym životom. Komunikovať bežne hovorou rečou a aj vzdelávať sa v bežných školách.

Pridaj komentár